Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2009/10:AU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 december 2009

Beslut

Budgetanslag till integration och jämställdhet (AU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till integration och jämställdhet för 2010 på utgiftsområde 13, som även inkluderar åtgärder mot diskriminering. Större delen av utgiftsområdets 4,9 miljarder kronor går till kommunersättningar vid flyktingmottagande. Beslutet innebär bland annat nya anslag för etableringsersättning och andra insatser till vissa nyanlända invandrare. Arbetet med att förebygga diskriminering av olika slag ska fortsätta. En utförlig redovisning av den särskilda jämställdhetpolitiska satsningen mellan 2007-2010 ska lämnas till riksdagen våren 2010 i en särskild regeringsskrivelse.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

14 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-11-03
Justering: 2009-11-19
Betänkande publicerat: 2009-11-26
Trycklov: 2009-11-25
Reservationer 5
Betänkande 2009/10:AU1

Budgetanslag till integration och jämställdhet (AU1)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till integration och jämställdhet för 2010 på utgiftsområde 13, som även inkluderar åtgärder mot diskriminering. Större delen av utgiftsområdets 4,9 miljarder kronor går till kommunersättningar vid flyktingmottagande.

Förslaget innebär bland annat nya anslag för etableringsersättning och andra insatser till vissa nyanlända invandrare. Arbetet med att förebygga diskriminering av olika slag ska fortsätta. En utförlig redovisning av den särskilda jämställdhetpolitiska satsningen mellan 2007-2010 ska lämnas till riksdagen våren 2010 i en särskild regeringsskrivelse.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-12-03
4

Beslut

Beslut: 2009-12-09
6 förslagspunkter, 3 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 9 december 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Integrationsåtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:A346 av Birgitta Ohlsson (fp) yrkande 3 och
2009/10:A286 av Reza Khelili Dylami (m).

2. Invandrares kommunbosättningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Sf320 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkandena 11-16,
2009/10:Sf379 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkande 10 och
2009/10:Sf385 av Leif Jakobsson m.fl. (s) yrkandena 1 och 3.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0109021
m770020
c25004
fp24004
kd20004
v00175
mp13006
Totalt1591091764

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:A405 av Berit Högman m.fl. (s) yrkande 1 och
2009/10:A410 av Berit Högman m.fl. (s) yrkande 8.

Reservation 3 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0112018
m780019
c25004
fp24004
kd20004
v00175
mp13006
Totalt1601121760

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Urban utvecklingspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:C375 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 15,
2009/10:C390 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkandena 38 och 42,
2009/10:A205 av Amineh Kakabaveh (v) yrkandena 1 och 2 samt
2009/10:A331 av Staffan Appelros m.fl. (m).

Reservation 4 (v)
Reservation 5 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120018
m780019
c25004
fp23005
kd20004
v00175
mp01306
Totalt258131761

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Mål för jämställdhetspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:A347 av Lennart Sacrédeus (kd).

6. Anslag på utgiftsområde 13 för 2010

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Hemutrustningslån
Riksdagen godkänner att det under 2010 får tas upp lån i Riksgäldskontoret för det samlade behovet av hemutrustningslån upp till ett belopp av 1 200 000 000 kr.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 13 punkt 1.

b) Anvisning av anslag under utgiftsområde 13
Riksdagen anvisar för budgetåret 2010 anslagen under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet enligt vad som framgår av bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 13 punkt 2 och avslår motionerna
2009/10:A301 av Lars Ohly m.fl. (v),
2009/10:A392 av Ulf Holm m.fl. (mp) yrkande 1 och
2009/10:A405 av Berit Högman m.fl. (s) yrkandena 2, 3, 5 och 6.