Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2015/16:AU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 december 2015

Beslut

Pengar till jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (AU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om drygt 21 miljarder kronor till området jämställdhet och nyanlända invandrares etablering för år 2016. Mest pengar går till ersättningar till kommunerna för flyktingmottagande samt etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare.

Riksdagen sa också ja till förslaget om att avskaffa så kallade etableringslotsar. Riksdagen sa nej till de motioner som väckts med anledning av regeringens budgetförslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen 2015/16:1. Bifall till propositionen 2015/16:30. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2015-10-22, 2015-11-05

Pengar till jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (AU1)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om drygt 21 miljarder kronor till området jämställdhet och nyanlända invandrares etablering för år 2016. Mest pengar går till ersättningar till kommunerna för flyktingmottagande samt etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår också att riksdagen säger ja till förslaget om att avskaffa så kallade etableringslotsar. Utskottet förslår samtidigt att riksdagen säger nej till de motioner som väckts med anledning av regeringens budgetförslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.