Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2016/17:AU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 december 2016

Beslut

Pengar till jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (AU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om fördelning av pengar i statsbudgeten för 2017 inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Sammanlagt går 32,6 miljarder kronor till detta område. Mest pengar går till kommunersättningar vid flyktingmottagande (21,6 miljarder), etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare (6,4 miljarder) och ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare (3,6 miljarder).

Beslutet innebär även bland annat utökade medel till arbetet mot mäns våld mot kvinnor och att pengar avsätts för samordning av verksamheter som syftar till att minska segregationen i samhället.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

14 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-11-08
Justering: 2016-12-06
Trycklov: 2016-12-09
Reservationer 1
Betänkande 2016/17:AU1

Pengar till jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (AU1)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om fördelning av pengar i statsbudgeten för 2017 inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Sammanlagt går 32,6 miljarder kronor till detta område. Mest pengar går till kommunersättningar vid flyktingmottagande (21,6 miljarder), etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare (6,4 miljarder) och ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare (3,6 miljarder).

Förslaget innebär även bland annat utökade medel till arbetet mot mäns våld mot kvinnor och att pengar avsätts för samordning av verksamheter som syftar till att minska segregationen i samhället.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-12-13
Debatt i kammaren: 2016-12-14
4

Beslut

Beslut: 2016-12-14
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 14 december 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 13

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2017
Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 13 enligt utskottets förslag i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 13 punkt 1 och avslår motionerna

2016/17:1068 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 13,

2016/17:1078 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 1, 2 och 5-7,

2016/17:1079 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 2,

2016/17:1396 av Richard Jomshof (SD),

2016/17:1769 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkandena 14-18,

2016/17:2476 av Paula Bieler m.fl. (SD),

2016/17:3078 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkandena 11 och 27,

2016/17:3079 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkandena 9 och 25,

2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkandena 1-6,

2016/17:3288 av Andreas Norlén m.fl. (M) yrkande 6,

2016/17:3348 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkandena 1, 3 och 5-8,

2016/17:3372 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 11 och 15,

2016/17:3414 av Johanna Jönsson m.fl. (C) och

2016/17:3486 av Fredrik Malm m.fl. (L).

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2017 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i utskottets förslag i bilaga 5.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 13 punkt 2.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 104 0 0 9
M 0 0 79 5
SD 0 43 0 5
MP 24 0 0 1
C 1 0 19 2
V 19 0 0 2
L 1 0 14 4
KD 0 0 15 1
- 0 0 0 1
Totalt 149 43 127 30