Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Arbetsmarknadsutskottets bet 2017/18:AU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 december 2017

Beslut

Pengar till jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (AU1)

25,6 miljarder kronor ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Mest pengar, cirka 19,3 miljarder kronor, går till ersättningar till kommuner och landsting för deras kostnader i samband med flyktingmottagandet. Knappt 5,2 miljarder kronor går till etableringsersättningar till nyanlända invandrare som deltar i arbetsmarknadspolitiska insatser. 334 miljoner kronor går till särskilda jämställdhetsåtgärder, exempelvis en fortsatt satsning på att utveckla arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. 80,3 miljoner kronor går till Jämställdhetsmyndigheten som inleder sitt arbete i januari 2018. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-11-09
Justering: 2017-12-05
Trycklov: 2017-12-06
Reservationer 1
bet 2017/18:AU1

Pengar till jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (AU1)

25,6 miljarder kronor ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Mest pengar, cirka 19,3 miljarder kronor, går till ersättningar till kommuner och landsting för deras kostnader i samband med flyktingmottagandet. Knappt 5,2 miljarder kronor går till etableringsersättningar till nyanlända invandrare som deltar i arbetsmarknadspolitiska insatser. 334 miljoner kronor går till särskilda jämställdhetsåtgärder, exempelvis en fortsatt satsning på att utveckla arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. 80,3 miljoner kronor går till Jämställdhetsmyndigheten som inleder sitt arbete i januari 2018. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-12-08
Debatt i kammaren: 2017-12-11
4

Beslut

Beslut: 2017-12-12
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 12 december 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 13

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2018
Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 13 enligt utskottets förslag i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 13 punkt 1 och avslår motionerna

2017/18:47 av Robert Hannah (L) yrkandena 2 och 3,

2017/18:2815 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 9, 23, 29 och 31,

2017/18:3060 av Richard Jomshof m.fl. (SD, -) yrkandena 14-18,

2017/18:3129 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkandena 5 och 6,

2017/18:3182 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkande 8,

2017/18:3578 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 2 och 30,

2017/18:3586 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 1, 2 och 12,

2017/18:3591 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 9 och 11,

2017/18:3608 av Paula Bieler m.fl. (SD),

2017/18:3625 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 8,

2017/18:3650 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkandena 1, 10 och 20-24,

2017/18:3703 av Annika Qarlsson m.fl. (C),

2017/18:3789 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkandena 5 och 6,

2017/18:3809 av Fredrik Malm m.fl. (L),

2017/18:3891 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 4 och 8 samt

2017/18:3901 av Jessica Polfjärd m.fl. (M) yrkandena 1-4.

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2018 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i utskottets förslag i bilaga 5.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:1 utgiftsområde 13 punkt 2.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 2 1 66 14
SD 0 38 0 8
MP 21 0 0 3
C 0 0 17 5
V 16 0 0 5
L 0 0 15 4
KD 0 0 13 3
- 1 1 0 3
Totalt 136 40 111 62