Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2019/20:AU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 2019

Beslut

Drygt 10 miljarder till jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (AU1)

Ungefär 10,1 miljarder kronor ur statens budget för år 2020 ska gå till jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Mest pengar går till kommunersättningar vid flyktingmottagande, som får 8,5 miljarder. Regeringens mål för åtgärder mot segregation godkändes. Målet är minskad segregation, jämlika och jämställda uppväxt- och levnadsvillkor samt goda livschanser för alla.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen sa samtidigt nej till 20 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 27 november 2019. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-12-03
Justering: 2019-12-05
Trycklov: 2019-12-06
Reservationer 1
Betänkande 2019/20:AU1

Alla beredningar i utskottet

2019-12-03, 2019-11-07

Drygt 10 miljarder till jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (AU1)

Ungefär 10,1 miljarder kronor ur statens budget för år 2020 ska gå till jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Mest pengar går till kommunersättningar vid flyktingmottagande, som får 8,5 miljarder. Regeringens mål för åtgärder mot segregation godkänns. Målet är minskad segregation, jämlika och jämställda uppväxt- och levnadsvillkor samt goda livschanser för alla.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till 20 förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 27 november 2019. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-12-12
Debatt i kammaren: 2019-12-13
4

Beslut

Beslut: 2019-12-17
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 17 december 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål för området Åtgärder mot segregation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner det mål för utgiftsområde 13 området Åtgärder mot segregation som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 13 punkt 1.

2. Statens budget inom utgiftsområde 13

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2020
Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 13 enligt regeringens förslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 13 punkt 2 och avslår motionerna

2019/20:544 av Matheus Enholm m.fl. (SD) yrkande 3,

2019/20:810 av Magnus Persson m.fl. (SD) yrkande 8,

2019/20:823 av Richard Jomshof m.fl. (SD) yrkandena 16 och 17,

2019/20:2018 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) yrkande 2,

2019/20:2425 av Jan Ericson (M),

2019/20:2652 av Henrik Vinge m.fl. (SD),

2019/20:2833 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 27,

2019/20:3012 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V),

2019/20:3118 av Ebba Hermansson m.fl. (SD) yrkande 24,

2019/20:3124 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkandena 1, 11-15 och 20 samt

2019/20:3325 av Mats Green m.fl. (M) yrkandena 1-3.

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 13 punkt 3.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 94 0 0 6
M 2 0 64 4
SD 0 59 0 3
C 29 0 0 2
V 0 0 25 2
KD 0 0 19 3
L 18 0 0 1
MP 15 0 0 1
- 2 0 0 0
Totalt 160 59 108 22