Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2020/21:AU1

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 15 december 2020

Nästa händelse: Beredning 3 december 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-12-03
Justering: 2020-12-08
Trycklov: 2020-12-10
Betänkande 2020/21:AU1

Alla beredningar i utskottet

2020-12-03, 2020-11-17
3

Debatt

Bordläggning: 2020-12-11
Debatt i kammaren: 2020-12-14
4

Beslut

Beslut: 2020-12-15