Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2008/09:AU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 december 2008

Beslut

Pengar till arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 55,9 miljarder kronor i anslag till arbetsmarknad och arbetsliv för 2009, utgiftsområde 14. De största anslagen är bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, lönebidrag och Samhall, kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser samt Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader. Riksdagen godkände också att målen för politikområdena Arbetsmarknadspolitik och Arbetslivspolitik upphör.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition. Avslag på framställningarna och motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

Pengar till arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 55,9 miljarder kronor i anslag till arbetsmarknad och arbetsliv för 2009. De största anslagen är bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, lönebidrag och Samhall, kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser samt Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.