Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Arbetsmarknadsutskottets bet 2008/09:AU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 december 2008

Beslut

Pengar till arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 55,9 miljarder kronor i anslag till arbetsmarknad och arbetsliv för 2009, utgiftsområde 14. De största anslagen är bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, lönebidrag och Samhall, kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser samt Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader. Riksdagen godkände också att målen för politikområdena Arbetsmarknadspolitik och Arbetslivspolitik upphör.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition. Avslag på framställningarna och motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

2 framställning / redogörelse, 105 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-11-11
Justering: 2008-11-27
Betänkande publicerat: 2008-12-10
Trycklov: 2008-12-09
Reservationer 27
bet 2008/09:AU2

Pengar till arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 55,9 miljarder kronor i anslag till arbetsmarknad och arbetsliv för 2009. De största anslagen är bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, lönebidrag och Samhall, kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser samt Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-12-17
4

Beslut

Beslut: 2008-12-18
34 förslagspunkter, 29 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 december 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Upphävande av mål på politikområdet Arbetsmarknadspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att målet för politikområdet Arbetsmarknadspolitik upphör att gälla.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 14 punkt 1.

2. Vissa frågor om arbetsmarknadspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkandena 55-57,
2008/09:N388 av Lars Johansson m.fl. (s) yrkande 3,
2008/09:N435 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkandena 23, 24 i denna del, 29, 35 och 36,
2008/09:A223 av Håkan Juholt (s),
2008/09:A238 av Kristina Zakrisson m.fl. (s),
2008/09:A242 av Lars Mejern Larsson och Ann-Kristine Johansson (båda s),
2008/09:A264 av Anita Brodén (fp),
2008/09:A281 av Lennart Levi (c),
2008/09:A332 av Ann-Kristine Johansson och Alf Eriksson (båda s),
2008/09:A365 av Lars U Granberg (s),
2008/09:A379 av Inger Jarl Beck m.fl. (s),
2008/09:A389 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s),
2008/09:A390 av Jörgen Hellman m.fl. (s) och
2008/09:A396 av Berit Högman m.fl. (s) yrkandena 12, 13 och 17.

Reservation 1 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0117013
m840013
c26003
fp24004
kd21003
v00193
mp12205
Totalt1671191944

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Ungas arbetsmarknad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:N435 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 30,
2008/09:A206 av Fredrik Olovsson (s),
2008/09:A312 av Thomas Bodström (s),
2008/09:A320 av Eva-Lena Jansson och Lennart Axelsson (båda s),
2008/09:A335 av Aleksander Gabelic (s) yrkandena 1 och 2,
2008/09:A368 av Magdalena Streijffert m.fl. (s) yrkande 5 och
2008/09:A396 av Berit Högman m.fl. (s) yrkande 7.

Reservation 2 (s)

4. Äldres arbetsmarknad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:A210 av Lars Gustafsson och Emma Henriksson (båda kd),
2008/09:A279 av Lennart Axelsson (s) och
2008/09:A362 av Ulf Holm och Jan Lindholm (båda mp).

Reservation 3 (mp)

5. Sociala företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:N344 av Christer Adelsbo m.fl. (s) yrkande 1,
2008/09:A314 av Ulf Holm m.fl. (mp) och
2008/09:A360 av Ulf Holm (mp).

Reservation 4 (s)
Reservation 5 (mp)

6. Gränsöverskridande arbetsmarknadsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:A212 av Tina Acketoft och Ulf Nilsson (båda fp),
2008/09:A292 av Stefan Tornberg (c),
2008/09:A344 av Sinikka Bohlin och Raimo Pärssinen (båda s),
2008/09:A347 av Olof Lavesson (m) och
2008/09:A382 av Otto von Arnold (kd) yrkande 2.

7. Vissa integrationsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:N435 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 33 och
2008/09:A349 av Fredrik Schulte (m).

Reservation 6 (s)

8. Vissa jämställdhetsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:N435 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 24 i denna del och
2008/09:A307 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 9.

Reservation 7 (s)
Reservation 8 (v)

9. Riksrevisionens styrelses framställning angående arbetsmarknadspolitikens förväntade effekter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår framställning 2007/08:RRS30 och motion
2007/08:A17 av Sylvia Lindgren m.fl. (s) yrkandena 1 och 2.

Reservation 9 (s)

10. Arbetsförmedlingens organisation och verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:N435 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 25,
2008/09:A234 av Kurt Kvarnström och Peter Hultqvist (båda s),
2008/09:A285 av Christer Adelsbo och Göran Persson i Simrishamn (båda s),
2008/09:A321 av Krister Örnfjäder (s),
2008/09:A333 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s),
2008/09:A358 av Sofia Larsen (c) och
2008/09:A394 av Billy Gustafsson m.fl. (s).

Reservation 10 (s)

11. Fristående förmedlingsverksamhet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:A289 av Christian Holm och Hans Rothenberg (båda m),
2008/09:A291 av Oskar Öholm och Karl Sigfrid (båda m),
2008/09:A304 av Sofia Larsen (c),
2008/09:A328 av Mikael Oscarsson och Stefan Attefall (båda kd) yrkandena 2-4,
2008/09:A353 av Lars Hjälmered och Göran Lindblad (båda m) yrkandena 1 och 2 samt
2008/09:A377 av Ulf Holm m.fl. (mp) yrkande 6.

Reservation 11 (mp)

12. Kompletterande aktörer och bemanningsföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:N435 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 26 och
2008/09:A327 av Désirée Pethrus Engström (kd).

Reservation 12 (s)

13. Effekter av ändringar i arbetslöshetsförsäkringen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:N435 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 47,
2008/09:A218 av Phia Andersson och Hans Olsson (båda s),
2008/09:A219 av Britta Rådström och Ibrahim Baylan (båda s),
2008/09:A253 av Christina Oskarsson och Christer Engelhardt (båda s),
2008/09:A262 av Helén Pettersson i Umeå och Ibrahim Baylan (båda s),
2008/09:A269 av Gunnar Sandberg m.fl. (s),
2008/09:A368 av Magdalena Streijffert m.fl. (s) yrkande 6 och
2008/09:A399 av Caroline Helmersson-Olsson m.fl. (s).

Reservation 13 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0118012
m860011
c26003
fp24004
kd21003
v00193
mp14005
Totalt1711181941

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Begränsat sökområde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:A361 av Ulf Holm m.fl. (mp).

Reservation 14 (mp)

15. Utredning om arbetslöshetsförsäkringen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:A373 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 1 och 4.

Reservation 15 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180012
m860011
c26003
fp24004
kd21003
v01903
mp14005
Totalt28919041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. Studerande och a-kassa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:A205 av Agneta Lundberg och Eva Sonidsson (båda s),
2008/09:A208 av Hans Stenberg och Eva Sonidsson (båda s),
2008/09:A377 av Ulf Holm m.fl. (mp) yrkande 3 och
2008/09:A383 av Karin Åström m.fl. (s).

Reservation 16 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180012
m860011
c26003
fp24004
kd21003
v00193
mp01405
Totalt275141941

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

17. Föräldraskap och a-kassa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:A207 av Jasenko Omanovic och Hans Stenberg (båda s),
2008/09:A306 av Birgitta Eriksson m.fl. (s) och
2008/09:A373 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 9.

Reservation 17 (v)

18. Förtroendevalda och a-kassa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:A228 av Renée Jeryd och Jörgen Hellman (båda s),
2008/09:A305 av Carina Adolfsson Elgestam (s) och
2008/09:A341 av Christina Axelsson m.fl. (s).

Reservation 18 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1117012
m860011
c26003
fp24004
kd21003
v01903
mp01405
Totalt158150041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

19. Företagare och egenanställda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:A226 av Sonia Karlsson och Christina Axelsson (båda s) och
2008/09:A329 av Hans Rothenberg (m).

20. Deltidsarbetslösa och sjukskrivna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:A224 av Agneta Lundberg och Eva Sonidsson (båda s) och
2008/09:A241 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (båda s).

21. Kulturarbetare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:A236 av Ameer Sachet (s).

22. Familjehemsföräldrar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:A282 av Per Svedberg (s).

23. Överhoppningsbar tid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:A240 av Kurt Kvarnström och Anneli Särnblad (båda s) och
2008/09:A357 av Marina Pettersson m.fl. (s).

24. Samordnad utbetalning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Sf274 av Hans Stenberg m.fl. (s) och
2008/09:A378 av Raimo Pärssinen m.fl. (s).

Reservation 19 (s, v)

25. Arbetsgivarintyg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:A268 av Siw Wittgren-Ahl och Claes-Göran Brandin (båda s).

Reservation 20 (s)

26. Upphävande av lagen om byggnadstillstånd m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:A209 av Eliza Roszkowska Öberg (m) och
2008/09:A265 av Karin Granbom Ellison och Lars Tysklind (båda fp).

27. Ändring i lagen om kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga 2 till ändring i lagen (2006:1494) om kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb.

28. Personer med funktionshinder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:N435 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 31,
2008/09:A202 av Jasenko Omanovic och Hans Stenberg (båda s),
2008/09:A204 av Jasenko Omanovic och Agneta Lundberg (båda s),
2008/09:A211 av Lars Gustafsson (kd),
2008/09:A266 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (s),
2008/09:A276 av Carina Hägg (s),
2008/09:A287 av Birgitta Sellén och Lennart Pettersson (båda c),
2008/09:A288 av Maria Lundqvist-Brömster m.fl. (fp) yrkandena 1-4,
2008/09:A300 av Karin Pilsäter (fp),
2008/09:A301 av Jörgen Johansson och Karin Nilsson (båda c),
2008/09:A303 av Sofia Larsen (c),
2008/09:A336 av Marina Pettersson m.fl. (s) och
2008/09:A337 av Betty Malmberg (m).

Reservation 21 (s)

29. Riksrevisionens styrelses framställning angående lönebidrag till funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår framställning 2007/08:RRS21 punkterna 1 och 2 samt motionerna
2007/08:A3 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) yrkandena 1 och 2 samt
2007/08:A4 av Ulf Holm m.fl. (mp) yrkandena 1 och 2.

Reservation 22 (s, mp)

30. Upphävande av mål på politikområdet Arbetslivspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att målet för politikområdet Arbetslivspolitik upphör att gälla.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 14 punkt 2.

31. Vissa frågor om arbetslivspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:So500 av Björn von Sydow m.fl. (s) yrkande 1,
2008/09:N435 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkandena 27, 40 och 42-44,
2008/09:A243 av Lars Mejern Larsson och Ann-Kristine Johansson (båda s),
2008/09:A257 av Göte Wahlström m.fl. (s) yrkandena 1-3,
2008/09:A343 av Karin Åström och Birgitta Eriksson (båda s) och
2008/09:A381 av Renée Jeryd m.fl. (s) yrkande 2.

Reservation 23 (s)

32. Arbetsmiljöverket m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 59,
2008/09:Sf376 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkande 18,
2008/09:N435 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkandena 37-39,
2008/09:A229 av Christina Oskarsson och Jörgen Hellman (båda s),
2008/09:A232 av Eva-Lena Jansson och Lennart Axelsson (båda s),
2008/09:A246 av Ann-Kristine Johansson och Lars Mejern Larsson (båda s),
2008/09:A294 av Lars Mejern Larsson och Désirée Liljevall (båda s),
2008/09:A331 av Louise Malmström m.fl. (s),
2008/09:A367 av Lars U Granberg (s) yrkande 2,
2008/09:A377 av Ulf Holm m.fl. (mp) yrkande 2 i denna del,
2008/09:A381 av Renée Jeryd m.fl. (s) yrkandena 1, 3 och 4,
2008/09:A385 av Lars Ohly m.fl. (v) i denna del,
2008/09:A396 av Berit Högman m.fl. (s) yrkande 15 och
2008/09:A403 av Ulf Holm m.fl. (mp) yrkandena 1 och 5.

Reservation 24 (s, mp)
Reservation 25 (v)

33. Arbetslivsforskning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 60,
2008/09:A263 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Claes-Göran Brandin (båda s),
2008/09:A270 av Berit Andnor m.fl. (s),
2008/09:A367 av Lars U Granberg (s) yrkande 1,
2008/09:A368 av Magdalena Streijffert m.fl. (s) yrkande 8,
2008/09:A396 av Berit Högman m.fl. (s) yrkande 16 och
2008/09:A403 av Ulf Holm m.fl. (mp) yrkande 2 i denna del.

Reservation 26 (s)
Reservation 27 (mp)

34. Anslag inom utgiftsområde 14 för 2009

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Avskaffande av ekonomiskt stöd för merkostnader
Riksdagen godkänner regeringens förslag att avskaffa ekonomiskt stöd för merkostnader i samband med särskilt anställningsstöd.

b) Bemyndigande beträffande anslag 1:3
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 000 000 000 kronor under 2010-2012.

c) Bemyndigande beträffande anslag 1:4
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 8 000 000 000 kronor under 2010-2012.

d) Bemyndigande beträffande anslag 1:6
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013 ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 700 000 000 kronor under 2010-2015.

e) Bemyndigande beträffande anslag 1:7
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:7 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 10 800 000 kronor under 2010-2012.

f) Bemyndigande beträffande anslag 2:1
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 2:1 Arbetsmiljöverket ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 18 400 000 kronor under 2010.

g) Anvisning av anslag under utgiftsområde 14
Riksdagen anvisar för budgetåret 2009 anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsliv enligt vad som framgår av bilaga 3.