Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2009/10:AU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 2009

Beslut

Budget för insatser till arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 88,4 miljarder kronor i anslag till arbetsmarknad och arbetsliv för 2010. Anslagen innehåller bland annat satsningar på ytterligare arbetsmarknadsåtgärder i form av mer coachningsinsatser, arbetsmarknadsutbildning och en förstärkning av jobbgarantin för ungdomar. Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om tidsbegränsade förändringar i reglerna för arbetslöshetsförsäkringen till stöd för personer som har varit långvarigt sjukfrånvarande. Förändringarna ska göra det lättare för dem som från januari 2010 inte längre kan få sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning att få inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning. För den som lämnat en a-kassa under perioden 16 oktober 2006-30 september 2009 och åter blivit medlem i en kassa mellan den 1 september 2009 och den 31 december 2010 räcker tre månaders medlemskap för att det så kallade medlemsvillkoret ska uppfyllas. Förändringarna innebär också att den så kallade överhoppningsbara tiden ska kunna vara tio år vid beviljande av en ny ersättningsperiod. Överhoppningsbar tid är tid som du har varit förhindrad att arbeta eller söka jobb exempelvis på grund av sjukdom. Den tiden får man i vissa fall hoppa över när det prövas om någon har rätt till arbetslöshetsersättning. I finansutskottets betänkande redovisas de insatser som regeringen kommer att besluta om till hjälp för personer som lämnar sjukförsäkringen. Ett nytt arbetsmarknadspolitiskt introduktionsprogram införs för denna grupp som Arbetsförmedlingen ska ha ansvar för. Under tiden i programmet bedöms om och hur deltagaren kan komma tillbaka till arbetsmarknaden. Deltagaren får aktivitetsstöd under programtiden. Riksdagen ställer sig bakom insatserna. Den som inte har kunnat arbeta på grund av uppdrag som familjehemsförälder ska kunna räkna tiden för uppdraget som överhoppningsbar tid. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2010. De tidsbegränsade regeländringarna slutar gälla den 31 januari 2013.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionerna. Avslag på motionerna. Redogörelserna läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

142 motioner, 2 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-11-10
Justering: 2009-12-03
Betänkande publicerat: 2009-12-09
Trycklov: 2009-12-08
Reservationer 39
Betänkande 2009/10:AU2

Budget för insatser till arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 88,4 miljarder kronor i anslag till arbetsmarknad och arbetsliv för 2010. Anslagen innehåller bland annat satsningar på ytterligare arbetsmarknadsåtgärder i form av mer coachningsinsatser, arbetsmarknadsutbildning och en förstärkning av jobbgarantin för ungdomar.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag om tidsbegränsade förändringar i reglerna för arbetslöshetsförsäkringen till stöd för personer som har varit långvarigt sjukfrånvarande. Förslaget ska göra det lättare för dem som från januari 2010 inte längre kan få sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning att få inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning. För den som lämnat en a-kassa under perioden 16 oktober 2006-30 september 2009 och åter blivit medlem i en kassa mellan den 1 september 2009 och den 31 december 2010 räcker tre månaders medlemskap för att det så kallade medlemsvillkoret ska uppfyllas. Förslaget innebär också att den så kallade överhoppningsbara tiden ska kunna vara tio år vid beviljande av en ny ersättningsperiod. Överhoppningsbar tid är tid som du har varit förhindrad att arbeta eller söka jobb exempelvis på grund av sjukdom. Den tiden får man i vissa fall hoppa över när det prövas om någon har rätt till arbetslöshetsersättning.

I finansutskottets betänkande redovisas de insatser som regeringen kommer att besluta om till hjälp för personer som lämnar sjukförsäkringen. Ett nytt arbetsmarknadspolitiskt introduktionsprogram införs för denna grupp som Arbetsförmedlingen ska ha ansvar för. Under tiden i programmet bedöms om och hur deltagaren kan komma tillbaka till arbetsmarknaden. Deltagaren får aktivitetsstöd under programtiden. Utskottet ställer sig bakom insatserna.

Den som inte har kunnat arbeta på grund av uppdrag som familjehemsförälder ska kunna räkna tiden för uppdraget som överhoppningsbar tid.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2010. De tidsbegränsade regeländringarna slutar gälla den 31 januari 2013.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-12-16
4

Beslut

Beslut: 2009-12-16
39 förslagspunkter, 32 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 december 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Arbetslöshetsersättning för långvarigt sjukfrånvarande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, lagförslag 2.1, såvitt avser 3 a, 7 a, 12, 15, 15 d, 17 a och 33 a §§, och lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, lagförslag 2.2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:49 punkterna 1 i denna del och 2 samt avslår motion
2009/10:A6 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1709617
m840013
c25004
fp24004
kd21012
v02002
mp14005
Totalt185209747

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Lagen om arbetslöshetsförsäkring i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, lagförslag 2.1, i den mån lagförslaget inte omfattas av vad utskottet föreslagit under punkt 1.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:49 punkt 1 i denna del.

3. Effekten av reglerna för långvarigt sjukfrånvarande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:A6 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkande 3.

Reservation 2 (v)

4. Möjligheten att styrka uppgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:A7 av Ulf Holm m.fl. (mp) yrkande 1.

Reservation 3 (mp)

5. Rehabilitering m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Sf372 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkande 8,
2009/10:Sf394 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkandena 10, 11 och 14,
2009/10:A7 av Ulf Holm m.fl. (mp) yrkande 2,
2009/10:A209 av LiseLotte Olsson m.fl. (v) och
2009/10:A410 av Berit Högman m.fl. (s) yrkande 9.

Reservation 4 (s)
Reservation 5 (v)
Reservation 6 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0114016
m840013
c25004
fp24004
kd22002
v00202
mp00145
Totalt1551143446

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Vissa grundprinciper i arbetslöshetsförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:A5 av Berit Högman m.fl. (s, mp, v) yrkande 3.

Reservation 7 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0114016
m840013
c25004
fp24004
kd22002
v02002
mp01405
Totalt155148046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Ersättningsnivåer i och finansiering av arbetslöshetsförsäkringen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Sf394 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkande 18,
2009/10:N475 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 12,
2009/10:A246 av Phia Andersson och Hans Olsson (båda s),
2009/10:A265 av Göte Wahlström m.fl. (s),
2009/10:A307 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 25,
2009/10:A352 av Lars U Granberg och Leif Pettersson (båda s),
2009/10:A387 av Britta Rådström (s),
2009/10:A388 av Helén Pettersson i Umeå och Ibrahim Baylan (båda s) yrkande 2,
2009/10:A392 av Ulf Holm m.fl. (mp) yrkande 3,
2009/10:A397 av Lennart Axelsson (s),
2009/10:A410 av Berit Högman m.fl. (s) yrkande 2 och
2009/10:A426 av Phia Andersson och Hans Olsson (båda s).

Reservation 8 (s)
Reservation 9 (mp)

8. Utredning om arbetslöshetsförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:A394 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkande 1.

Reservation 10 (v)

9. Återgång till gamla regler i arbetslöshetsförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:A227 av Christer Engelhardt (s),
2009/10:A307 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkandena 26 och 27,
2009/10:A382 av Fredrik Lundh m.fl. (s) yrkande 4,
2009/10:A394 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkande 8,
2009/10:A424 av Caroline Helmersson-Olsson m.fl. (s) yrkande 4 och
2009/10:A435 av Walburga Habsburg Douglas (m).

Reservation 11 (mp)

10. Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:A328 av Mikael Oscarsson och Stefan Attefall (båda kd) yrkande 1,
2009/10:A224 av Staffan Danielsson och Jörgen Johansson (båda c) yrkandena 1-5 och
2009/10:A282 av Otto von Arnold m.fl. (kd).

11. Riksrevisionens styrelses redogörelse om omställningskraven i arbetslöshetsförsäkringen, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:A390 av Ulf Holm och Max Andersson (båda mp) och
lägger redogörelse 2009/10:RRS9 till handlingarna.

Reservation 12 (mp)

12. Arbetslöshetsersättning till deltidsarbetslösa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:A306 av Lena Hallengren (s),
2009/10:A350 av Lars U Granberg (s) och
2009/10:A394 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkande 9.

13. Arbetslöshetsförsäkring till förtroendevalda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:K387 av Christin Hagberg (s),
2009/10:A253 av Thomas Strand m.fl. (s),
2009/10:A320 av Håkan Juholt (s),
2009/10:A362 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s),
2009/10:A366 av Karin Åström och Lars U Granberg (båda s),
2009/10:A375 av Renée Jeryd och Jörgen Hellman (båda s),
2009/10:A407 av Emma Henriksson och Lars-Axel Nordell (båda kd) och
2009/10:A430 av Hans Stenberg och Agneta Lundberg (båda s).

Reservation 13 (s)

14. Sociala företag och arbetslöshetsförsäkring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:N389 av Ulf Holm m.fl. (mp) yrkande 21.

Reservation 14 (mp)

15. Övriga frågor om arbetslöshetsförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:A221 av Annie Johansson (c),
2009/10:A262 av Lars Mejern Larsson m.fl. (s),
2009/10:A300 av Raimo Pärssinen (s),
2009/10:A326 av Helene Petersson i Stockaryd (s),
2009/10:A343 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (båda s),
2009/10:A361 av Siw Wittgren-Ahl (s),
2009/10:A372 av Carina Adolfsson Elgestam (s),
2009/10:A415 av Raimo Pärssinen m.fl. (s) och
2009/10:A431 av Hans Stenberg och Agneta Lundberg (båda s).

Reservation 15 (s)

16. Arbetsförmedlingen och kompletterande aktörer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:A214 av Göran Lindblad (m) yrkandena 1 och 2,
2009/10:A218 av Annie Johansson och Roger Tiefensee (båda c),
2009/10:A237 av Sofia Larsen (c),
2009/10:A281 av Stefan Attefall och Mikael Oscarsson (båda kd) yrkandena 1-3,
2009/10:A312 av Nils Oskar Nilsson och Anne Marie Brodén (båda m),
2009/10:A378 av Lars U Granberg (s),
2009/10:A392 av Ulf Holm m.fl. (mp) yrkande 6 och
2009/10:A410 av Berit Högman m.fl. (s) yrkande 6.

Reservation 16 (s)
Reservation 17 (mp)

17. Övriga frågor om arbetsförmedlingen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:A299 av Billy Gustafsson m.fl. (s) och
2009/10:A434 av Mahmood Fahmi (m).

18. Riksrevisionens styrelses redogörelse om utanförskap och sysselsättningspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:A10 av Berit Högman m.fl. (s) och
lägger redogörelse 2008/09:RRS18 till handlingarna.

Reservation 18 (s, v, mp)

19. Riksrevisionens styrelses redogörelse om stöd till start av näringsverksamhet, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:A9 av Berit Högman m.fl. (s) yrkandena 1 och 2,
2009/10:Ub292 av Andreas Norlén och Annicka Engblom (båda m) yrkande 4,
2009/10:Ub497 av Annika Qarlsson (c) yrkande 5,
2009/10:A283 av Emma Henriksson (kd),
2009/10:A303 av Oskar Öholm (m) och
2009/10:A358 av Christer Adelsbo och Göran Persson i Simrishamn (båda s) samt
lägger redogörelse 2008/09:RRS16 till handlingarna.

Reservation 19 (s)

20. Kvalitet i Arbetsförmedlingens insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:A345 av Sven-Erik Österberg (s) yrkandena 1, 3 och 4,
2009/10:A381 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) och
2009/10:A410 av Berit Högman m.fl. (s) yrkande 3.

Reservation 20 (s)

21. Jämställdhet i arbetsmarknadspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:A1 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkande 8 och
2009/10:A2 av Berit Högman m.fl. (s) yrkande 6.

Reservation 21 (s)
Reservation 22 (v)

22. Friår

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:A307 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 20.

Reservation 23 (mp)

23. Övriga arbetsmarknadspolitiska stöd och insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:K321 av Pia Nilsson (s) yrkande 1,
2009/10:Kr220 av Thomas Strand (s),
2009/10:Kr292 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (s),
2009/10:A206 av Katarina Brännström (m),
2009/10:A228 av Göte Wahlström och Thomas Strand (båda s),
2009/10:A239 av Maria Plass och Anna Tenje (båda m),
2009/10:A259 av Lena Hallengren och Krister Örnfjäder (båda s),
2009/10:A264 av Kurt Kvarnström och Peter Hultqvist (båda s),
2009/10:A307 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkandena 17 och 30,
2009/10:A314 av Nils Oskar Nilsson (m),
2009/10:A319 av Raimo Pärssinen m.fl. (s),
2009/10:A327 av Krister Örnfjäder (s),
2009/10:A329 av Jan Emanuel Johansson (s),
2009/10:A339 av Betty Malmberg (m),
2009/10:A349 av Alf Eriksson m.fl. (s),
2009/10:A364 av Lars U Granberg (s),
2009/10:A373 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s),
2009/10:A393 av Kent Olsson (m) och
2009/10:A447 av Jan Emanuel Johansson (s).

Reservation 24 (mp)

24. Åtgärder mot ungdomsarbetslöshet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:A230 av Carin Runeson m.fl. (s),
2009/10:A290 av Eva-Lena Jansson m.fl. (s),
2009/10:A304 av Aleksander Gabelic (s) yrkandena 1 och 2,
2009/10:A307 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 29 i denna del,
2009/10:A316 av Anna Tenje och Jan R Andersson (båda m) yrkandena 1, 3 och 5,
2009/10:A325 av Helene Petersson i Stockaryd (s),
2009/10:A337 av Agneta Berliner m.fl. (fp),
2009/10:A341 av Thomas Bodström (s),
2009/10:A346 av Sven-Erik Österberg (s),
2009/10:A359 av Fredrik Olovsson (s),
2009/10:A380 av Patrik Forslund (m),
2009/10:A410 av Berit Högman m.fl. (s) yrkande 1,
2009/10:A421 av Ronny Olander (s) och
2009/10:A424 av Caroline Helmersson-Olsson m.fl. (s) yrkandena 1 och 5.

Reservation 25 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 25 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0114016
m840013
c25004
fp24004
kd22002
v02002
mp01405
Totalt155148046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

25. Praktik för studenter och längden på ungdomsinsatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:A307 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkandena 29 i denna del och 31.

Reservation 26 (mp)

26. Åldersgränser för stöd till start av näringsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Ub497 av Annika Qarlsson (c) yrkande 4,
2009/10:A232 av Christian Holm och Lars Hjälmered (båda m),
2009/10:A307 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 32 och
2009/10:A316 av Anna Tenje och Jan R Andersson (båda m) yrkande 2.

Reservation 27 (mp)

27. Äldres arbetsmarknad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:So500 av Björn von Sydow m.fl. (s) yrkande 2,
2009/10:So661 av Björn von Sydow m.fl. (s) yrkande 2,
2009/10:A247 av Lars Gustafsson och Emma Henriksson (båda kd),
2009/10:A386 av Lena Hallengren (s),
2009/10:A391 av Ulf Holm (mp) och
2009/10:A398 av Lennart Axelsson (s).

28. Allmänna frågor om funktionshindrade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:So436 av Maria Lundqvist-Brömster m.fl. (fp) yrkande 8,
2009/10:A323 av Christer Engelhardt (s),
2009/10:A330 av Torbjörn Björlund (v),
2009/10:A336 av Anita Brodén (fp) yrkandena 1 och 2,
2009/10:A340 av Betty Malmberg (m) och
2009/10:A401 av Caroline Helmersson-Olsson (s).

Reservation 28 (s)

29. Riksrevisionens styrelses redogörelse om stödet skyddat arbete hos Samhall, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:A11 av Berit Högman m.fl. (s, v, mp),
2009/10:A272 av Marina Pettersson m.fl. (s),
2009/10:A305 av Lena Hallengren m.fl. (s),
2009/10:A307 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 15 och
2009/10:A324 av Helene Petersson i Stockaryd och Göte Wahlström (båda s) samt
lägger redogörelse 2008/09:RRS21 till handlingarna.

Reservation 29 (s, v, mp)

30. Stöd till funktionshindrade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:So357 av Jasenko Omanovic och Hans Stenberg (båda s),
2009/10:So436 av Maria Lundqvist-Brömster m.fl. (fp) yrkandena 3, 7 och 9,
2009/10:A207 av Jörgen Johansson och Karin Nilsson (båda c),
2009/10:A208 av Barbro Westerholm och Maria Lundqvist-Brömster (båda fp),
2009/10:A225 av Lennart Pettersson (c),
2009/10:A268 av Carina Hägg (s),
2009/10:A279 av Birgitta Sellén och Lennart Pettersson (båda c) yrkandena 1 och 2,
2009/10:A385 av Helén Pettersson i Umeå (s),
2009/10:A400 av Anne Ludvigsson (s),
2009/10:A404 av Per Lodenius och Kenneth Johansson (båda c) och
2009/10:A440 av Anna Tenje (m).

31. Sociala företag m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:N389 av Ulf Holm m.fl. (mp) yrkandena 15-20,
2009/10:N444 av Christer Adelsbo m.fl. (s) yrkande 1,
2009/10:A307 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 16 och
2009/10:A406 av Annelie Enochson m.fl. (kd).

Reservation 30 (s)
Reservation 31 (mp)

32. Arbetsmiljöarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Sf394 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkande 13,
2009/10:So463 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 2,
2009/10:A201 av Mats Gerdau (m),
2009/10:A307 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkandena 40 och 41 samt
2009/10:A328 av Göte Wahlström m.fl. (s) yrkandena 1-3.

Reservation 32 (s)
Reservation 33 (v)
Reservation 34 (mp)

33. Arbetsmiljöverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:A1 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkande 3,
2009/10:A229 av Christina Oskarsson och Jörgen Hellman (båda s),
2009/10:A249 av Renée Jeryd m.fl. (s) yrkande 4,
2009/10:A256 av Louise Malmström m.fl. (s),
2009/10:A307 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 36,
2009/10:A409 av Berit Högman m.fl. (s) yrkande 4 och
2009/10:A448 av Ulf Holm m.fl. (mp) yrkande 1.

Reservation 35 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 35 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0114016
m840013
c25004
fp24004
kd22002
v02002
mp01405
Totalt155148046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

34. Arbetsmiljöstatistik för studenter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Ub349 av Lage Rahm m.fl. (mp) yrkande 16.

Reservation 36 (mp)

35. Arbetsmiljökunskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:A307 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 38 och
2009/10:A448 av Ulf Holm m.fl. (mp) yrkande 5.

Reservation 37 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 37 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0114016
m840013
c25004
fp24004
kd22002
v02002
mp01405
Totalt155148046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

36. Kompetensutveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:A307 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 28,
2009/10:A345 av Sven-Erik Österberg (s) yrkande 2,
2009/10:A410 av Berit Högman m.fl. (s) yrkandena 13 och 14 samt
2009/10:A432 av Hans Stenberg och Jasenko Omanovic (båda s).

Reservation 38 (s, mp)

37. Arbetsdomstolen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:A338 av Helena Bargholtz (fp).

38. Arbetslivsforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:A1 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkande 2,
2009/10:A2 av Berit Högman m.fl. (s) yrkande 2,
2009/10:A245 av Hans Olsson och Phia Andersson (båda s),
2009/10:A295 av Berit Andnor och Marie Nordén (båda s),
2009/10:A307 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 35,
2009/10:A355 av Lars U Granberg (s),
2009/10:A365 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Claes-Göran Brandin (båda s),
2009/10:A410 av Berit Högman m.fl. (s) yrkande 16,
2009/10:A418 av Fredrik Olovsson m.fl. (s) och
2009/10:A448 av Ulf Holm m.fl. (mp) yrkande 2.

Reservation 39 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 39 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0114016
m830014
c25004
fp24004
kd22002
v02002
mp01405
Totalt154148047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

39. Anslag inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Bemyndigande beträffande anslag 1:3
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 525 000 000 kr under 2011-2013.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 14 punkt 1.

b) Bemyndigande beträffande anslag 1:4
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 9 500 000 000 kr under 2011-2013.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 14 punkt 2 och avslår motion
2009/10:A410 av Berit Högman m.fl. (s) yrkande 17.

c) Bemyndigande beträffande anslag 1:6
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013 ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 950 000 000 kr under 2011-2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 14 punkt 3.

d) Bemyndigande beträffande anslag 1:7
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:7 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 10 800 000 kr under 2011-2013.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 14 punkt 4.

e) Bemyndigande beträffande anslag 2:1
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 2:1 Arbetsmiljöverket ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 18 400 000 kr under 2011.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 14 punkt 5 och avslår motion
2009/10:A410 av Berit Högman m.fl. (s) yrkande 18.

f) Anvisningar av anslag under utgiftsområde 14
Riksdagen anvisar för budgetåret 2010 anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt vad som framgår av bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 14 punkt 6 och avslår motionerna
2009/10:Ub551 av Marie Granlund m.fl. (s) yrkande 13,
2009/10:Ub559 av Marie Granlund m.fl. (s) yrkande 2,
2009/10:A392 av Ulf Holm m.fl. (mp) yrkandena 2 och 5,
2009/10:A394 av Josefin Brink m.fl. (v) yrkandena 2 och 4-7,
2009/10:A410 av Berit Högman m.fl. (s) yrkandena 4, 5, 7, 10, 11 och 19 samt
2009/10:A419 av Lars Ohly m.fl. (v).