Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Arbetsmarknadsutskottets bet 2010/11:AU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 december 2010

Beslut

Pengar till arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 69,6 miljarder kronor i anslag till arbetsmarknad och arbetsliv för 2011. De största anslagen är arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, arbetsmarknadspolitiska program och insatser och kostnader för Arbetsförmedlingen. Riksdagen gjorde ett uttalande till regeringen om uppföljning av Arbetsförmedlingens verksamhet. Det är viktigt att Arbetsförmedlingen använder utvecklade och tillförlitliga arbetsmetoder. Riksdagen utgår från att regeringen kommer att använda sig av effektutvärdering när det är möjligt och befogat.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till utskottets initiativ till ändringar i 36 § lagen om arbetslöshetsförsäkring. Delvis bifall till framställningen och motion 2010/11:A2. Avslag på övriga motioner. Redogörelserna läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 80 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-11-18
Justering: 2010-12-07
Betänkande publicerat: 2010-12-10
Trycklov: 2010-12-09
Reservationer 17
bet 2010/11:AU2

Pengar till arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 69,6 miljarder kronor i anslag till arbetsmarknad och arbetsliv för 2011. De största anslagen är arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, arbetsmarknadspolitiska program och insatser och kostnader för Arbetsförmedlingen.

Utskottet föreslår att riksdagen gör ett uttalande till regeringen om uppföljning av Arbetsförmedlingens verksamhet. Det är viktigt att Arbetsförmedlingen använder utvecklade och tillförlitliga arbetsmetoder. Utskottet utgår från att regeringen kommer att använda sig av effektutvärdering när det är möjligt och befogat.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-12-17
4

Beslut

Beslut: 2010-12-20
28 förslagspunkter, 22 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 20 december 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Arbetsmarknadspolitikens allmänna inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:N278 yrkande 1, 2010/11:A222 yrkande 3, 2010/11:A264, 2010/11:A276 yrkandena 1 och 2, 2010/11:A339 yrkandena 1 och 3, 2010/11:A355 och 2010/11:A367 yrkande 3 i denna del.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M98009
MP02500
FP22002
C20003
SD20000
V01801
KD17002
Totalt177142030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Sverige och globaliseringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:A202, 2010/11:A215, 2010/11:A299 och 2010/11:A417 yrkande 5.

Reservation 2 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M98009
MP02500
FP22002
C20003
SD20000
V01801
KD17002
Totalt177142030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Riksrevisionens styrelses framställning om styrning inom arbetsmarknadspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförts om styrningen inom arbetsmarknadspolitiken.
Därmed bifaller riksdagen delvis framställning 2009/10:RRS28 och motion
2010/11:A2 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkandena 1 och 2.

4. Insatser mot ungdomsarbetslösheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:A211, 2010/11:A321, 2010/11:A334, 2010/11:A339 yrkande 2, 2010/11:A366 yrkande 1, 2010/11:A367 yrkande 3 i denna del och 2010/11:A392 yrkande 1.

Reservation 3 (S, MP, V)

5. Jobbgarantin för ungdomar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:A222 yrkande 2, 2010/11:A341 och 2010/11:A392 yrkande 2.

Reservation 4 (S, MP, V)

6. Arbetsförmedlingens organisation och verksamhet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:A208, 2010/11:A232, 2010/11:A241, 2010/11:A252, 2010/11:A269, 2010/11:A276 yrkande 4, 2010/11:A358 och 2010/11:A398 yrkandena 1-3.

7. Arbetsförmedlingens ansvar för funktionshindrade m.fl.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:A226 och 2010/11:A258.

Reservation 5 (S, MP, V)

8. Antagande av lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag i bilaga 2 till
1) lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,
2) lag om ändring i lagen (2009:1597) om ändring i
lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,
3) lag om ändring i lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 14 punkterna 1-3.

9. Yrkesfiskares arbetslöshetsförsäkring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

10. Ersättningsnivåer och avgifter i arbetslöshetsförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:A225, 2010/11:A240, 2010/11:A277 yrkande 1, 2010/11:A283 yrkande 1, 2010/11:A284, 2010/11:A285 yrkande 1, 2010/11:A381, 2010/11:A393 yrkande 4 och 2010/11:A396.

Reservation 6 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S198013
M98009
MP02500
FP22002
C20003
SD00200
V01801
KD17002
Totalt1581412030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


11. Riksrevisionens styrelses redogörelse om jobb- och utvecklingsgarantin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger redogörelse 2009/10:RRS17 till handlingarna.

12. Riksrevisionens styrelses redogörelse om arbetspraktik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger redogörelse 2009/10:RRS33 till handlingarna.

13. Översyn av arbetsmarknadspolitiken m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:A222 av Jörgen Hellman och Hans Olsson (båda S) yrkande 1,
2010/11:A296 av Jasenko Omanovic (S),
2010/11:A313 av Per Lodenius och Solveig Zander (båda C),
2010/11:A318 av Yvonne Andersson (KD) och
2010/11:A327 av Fredrik Olovsson (S).

Reservation 7 (S, MP, V)

14. Anställningsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner att föreskrifter om anställningsstöd ska beslutas av regeringen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 14 punkt 9.

15. Stöd till start av näringsverksamhet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:A207 av Lars Beckman (M),
2010/11:A244 av Sten Bergheden (M),
2010/11:A328 av Christer Adelsbo och Annelie Karlsson (båda S),
2010/11:A383 av Lars Isovaara (SD) och
2010/11:A395 av Penilla Gunther (KD).

Reservation 8 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M98009
MP25000
FP22002
C20003
SD02000
V18001
KD17002
Totalt29920030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


16. Arbetsmarknadsutbildningar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Ub396 yrkande 3, 2010/11:A213, 2010/11:A222 yrkande 5, 2010/11:A276 yrkande 3, 2010/11:A314 och 2010/11:A322.

Reservation 9 (S, MP, V)

17. Jobb- och utvecklingsgarantin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:A233 och 2010/11:A423.

Reservation 10 (S, MP)

18. Instegsjobb

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:A375.

Reservation 11 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S990013
M97019
MP25000
FP22002
C19013
SD02000
V18001
KD17002
Totalt29720230

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


19. Paus i arbetslivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:A424 yrkandena 1 och 2.

Reservation 12 (MP)

20. Funktionshindrades arbetsmarknad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:So287 yrkande 1, 2010/11:A231, 2010/11:A246 och 2010/11:A400.

21. Lönebidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:A306, 2010/11:A310, 2010/11:A319, 2010/11:A320, 2010/11:A371 och 2010/11:A384.

22. Sociala företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:N386 yrkande 1 och 2010/11:A242.

Reservation 13 (S, MP, V)

23. Stöd till socialt företagande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:N421 yrkandena 15-20.

Reservation 14 (MP)

24. Arbetslivspolitikens allmänna inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:A217, 2010/11:A249, 2010/11:A278, 2010/11:A280, 2010/11:A286, 2010/11:A300, 2010/11:A350, 2010/11:A369 och 2010/11:A417 yrkandena 1-3.

Reservation 15 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M98009
MP02500
FP22002
C20003
SD20000
V01801
KD17002
Totalt177142030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


25. Arbetslivsforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:A407 yrkande 2.

Reservation 16 (MP)

26. Arbetsmiljöverkets uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:A212 av Christina Oskarsson och Jörgen Hellman (båda S),
2010/11:A407 av Ulf Holm m.fl. (MP) yrkandena 1 och 5 samt
2010/11:A417 av Gunilla Svantorp m.fl. (S) yrkande 4.

Reservation 17 (S, MP, V)

27. Kompetenssparkonton

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2010/11:A234 av Hans Backman m.fl. (FP),
2010/11:A308 av Désirée Pethrus Engström och Penilla Gunther (båda KD) och
2010/11:A317 av Yvonne Andersson (KD).

28. Anslag m.m. på utgiftsområde 14 för 2011

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Bemyndigande beträffande anslag 1:3
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 700 000 000 kr under 2012-2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 14 punkt 4.

b) Bemyndigande beträffande anslag 1:4
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 11 000 000 000 kr under 2012-2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 14 punkt 5.

c) Bemyndigande beträffande anslag 1:6
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 750 000 000 kr under 2012-2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 14 punkt 6.

d) Bemyndigande beträffande anslag 1:7
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:7 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 10 800 000 kr under 2012-2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 14 punkt 7.

e) Bemyndigande beträffande anslag 2:1
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 2:1 Arbetsmiljöverket ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 18 400 000 kr under 2012.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 14 punkt 8.

f) Anvisningar av anslag på utgiftsområde 14
Riksdagen anvisar för budgetåret 2011 anslagen på utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt vad som framgår av bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 14 punkt 10 och avslår motionerna
2010/11:A367 av Ylva Johansson m.fl. (S, MP, V) yrkandena 1 och 2 samt
2010/11:A390 av Johnny Skalin och Björn Söder (båda SD).