Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Arbetsmarknadsutskottets bet 2012/13:AU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 december 2012

Beslut

Pengar till arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 67,2 miljarder kronor till arbetsmarknad och arbetsliv för 2013. Mest pengar går till arbetslöshetsersättning, lönebidrag och Samhall, arbetsmarknadspolitiska program och insatser och kostnader för Arbetsförmedlingen. Riksdagen ställer sig bakom regeringens särskilda satsningar för att bryta långtidsarbetslösheten, motverka ungdomsarbetslösheten och göra det lättare för nyanlända och personer med funktionshinder att komma in på arbetsmarknaden. Arbetsmiljöverket får ett utökat uppdrag som en nationell funktion för kunskapsområdet arbetsmiljö och arbetsliv och verkets anslag ökar. Riksdagen säger samtidigt nej till oppositionens alternativa budgetförslag. Arbetsmarknadsutskottet har även behandlat regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport om arbetsförmedlingskontorens effektivitet. Utskottet konstaterar att regeringen och Arbetsförmedlingen redan har börjat använda Riksrevisionens rapport i sitt arbete. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa också nej till ett hundratal motionsförslag om arbetsmarknads- och arbetslivsfrågor.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

81 motioner, 1 proposition, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-11-15
Justering: 2012-12-04
Betänkande publicerat: 2012-12-10
Trycklov: 2012-12-07
Reservationer 24
bet 2012/13:AU2

Pengar till arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 67,2 miljarder kronor till arbetsmarknad och arbetsliv för 2013. Mest pengar går till arbetslöshetsersättning, lönebidrag och Samhall, arbetsmarknadspolitiska program och insatser och kostnader för Arbetsförmedlingen. Utskottet ställer sig bakom regeringens särskilda satsningar för att bryta långtidsarbetslösheten, motverka ungdomsarbetslösheten och göra det lättare för nyanlända och personer med funktionshinder att komma in på arbetsmarknaden. Arbetsmiljöverket får ett utökat uppdrag som en nationell funktion för kunskapsområdet arbetsmiljö och arbetsliv och verkets anslag ökar. Utskottet säger samtidigt nej till oppositionens alternativa budgetförslag. Utskottet har även behandlat regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport om arbetsförmedlingskontorens effektivitet. Utskottet konstaterar att regeringen och Arbetsförmedlingen redan har börjat använda Riksrevisionens rapport i sitt arbete. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Utskottet säger också nej till ett hundratal motionsförslag om arbetsmarknads- och arbetslivsfrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-12-17
4

Beslut

Beslut: 2012-12-18
24 förslagspunkter, 18 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 december 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Bemyndigande för anslaget 1:3
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 500 000 000 kronor 2014 och 2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 14 punkt 1.

b) Bemyndigande för anslaget 1:4
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 12 500 000 000 kronor 2014-2016.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 14 punkt 2.

c) Bemyndigande för anslaget 1:6
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 806 832 000 kronor 2014-2016.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 14 punkt 3.

d) Bemyndigande för anslaget 1:7
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 9 000 000 kronor 2014 och 2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 14 punkt 4.

e) Bemyndigande för anslaget 2:1
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 2:1 Arbetsmiljöverket ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 18 400 000 kronor 2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 14 punkt 5.

f) Anvisning av anslag inom utgiftsområde 14
Riksdagen anvisar för 2013 anslagen inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 14 punkt 6 och avslår motionerna
2012/13:Fi303 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 10,
2012/13:Sf304 av Jacob Johnson m.fl. (V) yrkande 3,
2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) yrkande 6,
2012/13:Ub477 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) yrkandena 6 och 7,
2012/13:A288 av Sven-Olof Sällström och David Lång (båda SD) yrkandena 1 och 2,
2012/13:A289 av Sven-Olof Sällström och David Lång (båda SD),
2012/13:A303 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkandena 5, 7, 10-15, 20, 22 och 24,
2012/13:A304 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkandena 3-8,
2012/13:A331 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD),
2012/13:A339 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S) yrkande 1,
2012/13:A368 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V),
2012/13:A387 av Mehmet Kaplan m.fl. (MP) yrkande 2,
2012/13:A392 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkandena 1, 10-14, 17-22, 24, 25 och 27 samt
2012/13:A396 av Esabelle Dingizian m.fl. (MP) yrkandena 2, 3 och 7.

2. Arbetsmarknadspolitikens inriktning, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:A207 av Carina Hägg (S),
2012/13:A378 av Börje Vestlund m.fl. (S) och
2012/13:A392 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkandena 2 och 3.

Reservation 1 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010804
M106001
MP24001
FP23001
C22001
SD19001
V18001
KD18001
PP0000
-0000
Totalt230108011

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Arbetsförmedlingens resurseffektivitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2012/13:29 till handlingarna.

4. Arbetsförmedlingens organisation och verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sf352 yrkandena 19 och 20, 2012/13:A240, 2012/13:A264 yrkande 1, 2012/13:A271, 2012/13:A298, 2012/13:A300, 2012/13:A301, 2012/13:A303 yrkandena 1-3 och 6, 2012/13:A307, 2012/13:A327, 2012/13:A361, 2012/13:A389 yrkandena 1-5, 2012/13:A392 yrkande 15 och 2012/13:A396 yrkande 8.

Reservation 2 (S)
Reservation 3 (MP)
Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010804
M106001
MP00241
FP23001
C22001
SD19001
V00181
KD18001
PP0000
-0000
Totalt1881084211

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Jämställdhet i de arbetsmarknadspolitiska insatserna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:A242, 2012/13:A303 yrkande 4 och 2012/13:A396 yrkande 9.

Reservation 5 (S, MP, V)

6. Kollektivavtal vid anställning med samhällsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:A212 av Kurt Kvarnström och Peter Hultqvist (båda S).

Reservation 6 (S, V)

7. Anvisning av subventionerade anställningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:A303 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkandena 8 och 9.

Reservation 7 (V)

8. Lika tillgång till individuellt anpassade insatser, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:A226 av Anita Brodén (FP),
2012/13:A241 av Pia Nilsson (S) yrkande 1,
2012/13:A303 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 18 och
2012/13:A308 av Roza Güclü Hedin och Kurt Kvarnström (båda S).

Reservation 8 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S108004
M106001
MP23101
FP23001
C22001
SD19001
V01801
KD18001
PP0000
-0000
Totalt31919011

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Ungdomsarbetslösheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ub286 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkande 2,
2012/13:A210 av Hillevi Larsson (S),
2012/13:A217 av Olof Lavesson (M),
2012/13:A231 av Billy Gustafsson (S),
2012/13:A237 av Monica Green (S),
2012/13:A259 av Helena Lindahl och Roger Tiefensee (båda C),
2012/13:A278 av Thomas Strand m.fl. (S),
2012/13:A299 av Lars Beckman (M),
2012/13:A320 av Pia Nilsson m.fl. (S),
2012/13:A340 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S),
2012/13:A351 av Helena Bouveng (M),
2012/13:A376 av Fredrik Olovsson (S) och
2012/13:A396 av Esabelle Dingizian m.fl. (MP) yrkande 6.

Reservation 9 (MP)

10. Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:A211 av Hillevi Larsson (S),
2012/13:A245 av Jennie Nilsson (S),
2012/13:A266 av Eva-Lena Jansson och Lars Mejern Larsson (båda S),
2012/13:A286 av Sven-Olof Sällström och David Lång (båda SD),
2012/13:A322 av Olle Thorell (S) och
2012/13:A337 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (båda S).

Reservation 10 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010804
M106001
MP24001
FP23001
C22001
SD19001
V01801
KD18001
PP0000
-0000
Totalt212126011

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


11. Kunskaps- och kompetensförsörjning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ub261 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) yrkande 1,
2012/13:N265 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) yrkandena 6 och 8,
2012/13:A280 av Thomas Strand m.fl. (S),
2012/13:A303 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkandena 16 och 17,
2012/13:A346 av Thomas Strand och Louise Malmström (båda S),
2012/13:A349 av Krister Örnfjäder (S) och
2012/13:A392 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 9.

Reservation 11 (S, V)

12. Lönebidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:A205 av Désirée Pethrus och Emma Henriksson (båda KD),
2012/13:A209 av Christer Engelhardt (S),
2012/13:A214 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (båda S),
2012/13:A228 av Désirée Pethrus och Anders Sellström (båda KD),
2012/13:A282 av Gunnar Sandberg m.fl. (S),
2012/13:A303 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 23,
2012/13:A313 av Lennart Axelsson (S) och
2012/13:A373 av Louise Malmström och Billy Gustafsson (båda S).

Reservation 12 (V)

13. Sociala företag och arbetskooperativ

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Ub443 av Kerstin Engle m.fl. (S) yrkande 4,
2012/13:N349 av Christer Adelsbo m.fl. (S) yrkandena 1 och 6,
2012/13:A239 av Christer Adelsbo m.fl. (S),
2012/13:A277 av Christer Adelsbo m.fl. (S) och
2012/13:A303 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkandena 25-27.

Reservation 13 (V)

14. Arbetshjälpmedel och andra insatser för personer med funktionsnedsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:A236 av Agneta Luttropp och Mats Pertoft (båda MP) yrkandena 1 och 2,
2012/13:A296 av Finn Bengtsson m.fl. (M) yrkande 2,
2012/13:A303 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 21 och
2012/13:A380 av Edward Riedl (M).

Reservation 14 (MP)
Reservation 15 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S108004
M106001
MP02401
FP23001
C22001
SD19001
V00181
KD18001
PP0000
-0000
Totalt296241811

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


15. Rörlighet mellan de nordiska arbetsmarknaderna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:A230 av Eva Sonidsson och Sven-Erik Bucht (båda S).

16. Olycksfallsstatistik, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:A202 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 10 och
2012/13:A395 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 3 i denna del.

Reservation 16 (S, MP, V)

17. Medlingsinstitutets uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:A219 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 17 (V)

18. Rehabiliteringsinsatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:A264 av Berit Högman m.fl. (S) yrkande 2,
2012/13:A295 av Finn Bengtsson m.fl. (M) och
2012/13:A392 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 16.

Reservation 18 (S)

19. Omställningsavtal för sjuka

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf232 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkande 7 och
2012/13:Sf381 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 10.

Reservation 19 (S, V)

20. Erfarenhetsdelegation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:A392 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 4.

Reservation 20 (S)

21. Övriga frågor om äldre i arbetslivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Sf371 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 3,
2012/13:So506 av Björn von Sydow m.fl. (S) yrkande 5 och
2012/13:A215 av Lars-Arne Staxäng (M).

Reservation 21 (S, V)

22. Arbetslivsforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:A202 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 19,
2012/13:A264 av Berit Högman m.fl. (S) yrkande 5,
2012/13:A339 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S) yrkande 2,
2012/13:A355 av Hannah Bergstedt och Karin Åström (båda S) yrkande 1,
2012/13:A362 av Adnan Dibrani m.fl. (S) och
2012/13:A392 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 28.

Reservation 22 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 22 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010804
M106001
MP24001
FP23001
C22001
SD19001
V01801
KD18001
PP0000
-0000
Totalt212126011

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


23. Forskning om kvinnodominerade arbetsplatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:A395 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 3 i denna del.

Reservation 23 (MP)

24. Övriga arbetslivsforskningsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:A202 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkandena 9 och 11.

Reservation 24 (V)