Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2019/20:AU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 december 2019

Beslut

77 miljarder till arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)

Knappt 77,2 miljarder kronor ur statens budget för år 2020 ska gå till området arbetsmarknad och arbetsliv. Ungefär 28,1 miljarder kronor går till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd och 20,5 miljarder går till lönebidrag och Samhall, med mera. Regeringen får också rätt att ingå ekonomiska åtaganden som innebär att det kan behövas ytterligare pengar till vissa områden under de kommande åren.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen sa samtidigt nej till ett trettiotal förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 27 november 2019. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-12-10
Justering: 2019-12-12
Trycklov: 2019-12-12
Reservationer 1
Betänkande 2019/20:AU2

Alla beredningar i utskottet

2019-12-10, 2019-11-12

77 miljarder till arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)

Knappt 77,2 miljarder kronor ur statens budget för år 2020 ska gå till området arbetsmarknad och arbetsliv. Ungefär 28,1 miljarder kronor går till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd och 20,5 miljarder går till lönebidrag och Samhall, med mera. Regeringen får också rätt att ingå ekonomiska åtaganden som innebär att det kan behövas ytterligare pengar till vissa områden under de kommande åren.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej ett trettiotal förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 27 november 2019. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-12-16
Debatt i kammaren: 2019-12-17
4

Beslut

Beslut: 2019-12-18
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 18 december 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Statens budget inom utgiftsområde 14

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2020
Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 14 enligt regeringens förslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 14 punkt 2 och avslår motionerna

2019/20:386 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 6,

2019/20:811 av Magnus Persson m.fl. (SD) yrkandena 1-3, 6, 9 och 10,

2019/20:824 av Magnus Persson m.fl. (SD) yrkande 6,

2019/20:2424 av Jan Ericson (M),

2019/20:2651 av Magnus Persson m.fl. (SD),

2019/20:2690 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V),

2019/20:2989 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 18,

2019/20:3124 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 5,

2019/20:3190 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 3,

2019/20:3202 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkandena 1, 8-10, 12-15, 24, 28, 29 och 31,

2019/20:3298 av Mats Green m.fl. (M) yrkandena 1-4 och

2019/20:3300 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 5.

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 14 punkt 3.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 0 0 65 5
SD 0 60 0 2
C 29 0 0 2
V 0 0 24 3
KD 0 0 19 3
L 16 0 0 3
MP 15 0 0 1
- 1 0 1 0
Totalt 153 60 109 27


2. Ändring i lagen om vissa försvarsmaktsanställningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 14 punkt 1.