Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2020/21:AU2

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 16 december 2020

Nästa händelse: Beredning 8 december 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat