Utgiftsområde 15 Studiestöd

Utbildningsutskottets betänkande 2020/21:UbU2

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 16 december 2020

Nästa händelse: Justering 10 december 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-10-22
Justering: 2020-12-10
Trycklov: 2020-12-11
Betänkande 2020/21:UbU2
3

Debatt

Bordläggning: 2020-12-15
Debatt i kammaren: 2020-12-16
4

Beslut

Beslut: 2020-12-16