Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utbildningsutskottets betänkande 1998/99:UbU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 1998

Beslut

Anslag till utbildning och universitetsforskning (UbU1)

Riksdagen godkände regeringens budgetförslag för utbildning och universitetsforskning. Arbetet med att utveckla kvalitetssäkringsarbetet i skolan fortsätter. Skolverket får ytterligare medel för en ny nationell inspektionsnämnd och medel för utveckling av nationella prov. Ett nytt anslag för förstärkning av utbildning i storstadsregionerna ger medel för särskilda insatser för barn och ungdom samt vuxna. Antalet platser inom Kunskapslyftet samt försöksverksamheten med kvalificerad yrkesutbildning utökas. En treårig satsning på informationsteknik, Program för IT i skolan, får 340 miljoner kronor för det första året. Den grundläggande högskoleutbildningen byggs ut 1999 enligt tidigare beslut, med tyngdpunkt på naturvetenskaplig och teknisk utbildning. De blivande universiteten i Karlstad, Växjö och Örebro samt Högskolan i Karlskrona/Ronneby får egna anslag till forskning och forskarutbildning. Även Mitthögskolan och Malmö högskola får egna anslag till forskning.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

36 motioner, 1 proposition, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1998-12-01
Betänkande 1998/99:UbU1

Budgetförslag för utbildning och universitetsforskning (UbU1)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens budgetförslag för utbildning och universitetsforskning. Arbetet med att utveckla kvalitetssäkringsarbetet i skolan fortsätter. Skolverket får ytterligare medel för en ny nationell inspektionsnämnd och medel för utveckling av nationella prov. Ett nytt anslag för förstärkning av utbildning i storstadsregionerna ger medel för särskilda insatser för barn och ungdom samt vuxna. Antalet platser inom Kunskapslyftet samt försöksverksamheten med kvalificerad yrkesutbildning utökas. En treårig satsning på informationsteknik, Program för IT i skolan, får 340 miljoner kronor för det första året. Den grundläggande högskoleutbildningen byggs ut 1999 enligt tidigare beslut, med tyngdpunkt på naturvetenskaplig och teknisk utbildning. De blivande universiteten i Karlstad, Växjö och Örebro samt Högskolan i Karlskrona/Ronneby får egna anslag till forskning och forskarutbildning. Även Mitthögskolan och Malmö högskola får egna anslag till forskning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-12-15
4

Beslut

Beslut: 1998-12-16

Protokoll med beslut