Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utbildningsutskottets betänkande 2009/10:UbU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 december 2009

Beslut

Utbildningsinsatser för 53,5 miljarder (UbU1)

Under nästa år ska drygt 53,5 miljarder kronor gå till utbildning och universitetsforskning, enligt budgetramen för 2010. Regeringen vill lägga 11,4 miljarder kronor på barn, ungdoms- och vuxenutbildning. Universitet och högskolor får 36,6 miljarder och 5,4 miljarder går till forskning. Regeringen föreslår också en rad särskilda insatser. Till exempel: 10 000 nya platser på komvux och 3 000 platser inom yrkeshögskolan. 10 000 nya platser på universitet och högskolor under 2010 och 2011. Det så kallade lärarlyftet, som ska erbjuda lärare fortbildning under hela yrkeslivet. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Utbildningsinsatser för 53,5 miljarder (UbU1)

Under nästa år ska drygt 53,5 miljarder kronor gå till utbildning och universitetsforskning, enligt budgetramen för 2010.

Regeringen vill lägga 11,4 miljarder kronor på barn, ungdoms- och vuxenutbildning. Universitet och högskolor får 36,6 miljarder och 5,4 miljarder går till forskning.

Regeringen föreslår också en rad särskilda insatser. Till exempel:

  • 10 000 nya platser på komvux och 3 000 platser inom yrkeshögskolan.
  • 10 000 nya platser på universitet och högskolor under 2010 och 2011.
  • Det så kallade lärarlyftet, som ska erbjuda lärare fortbildning under hela yrkeslivet.
Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.