Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utbildningsutskottets bet 2010/11:UbU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 2010

Beslut

Pengar till utbildning och universitetsforskning (UbU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 54,5 miljarder kronor till utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning för 2011. Regeringen föreslår en rad särskilda insatser. Till exempel: Lärarpaket med bland annat fortsatt lärarlyft och vidareutbildning av obehöriga lärare. Satsning på lärlingsutbildning. Utvärdering av elevernas kunskaper med tidigare betyg och fler nationella prov.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen, avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-11-11
Justering: 2010-12-02
Betänkande publicerat: 2010-12-08
Trycklov: 2010-12-08
bet 2010/11:UbU1

Pengar till utbildning och universitetsforskning (UbU1)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 54,5 miljarder kronor till utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning för 2011.

Regeringen föreslår en rad särskilda insatser. Till exempel:

  • Lärarpaket med bland annat fortsatt lärarlyft och vidareutbildning av obehöriga lärare.
  • Satsning på lärlingsutbildning.
  • Utvärdering av elevernas kunskaper med tidigare betyg och fler nationella prov.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-12-15
4

Beslut

Beslut: 2010-12-16
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 16 december 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Förslag till lag om ändring i högskolelagen (1992:1434)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i högskolelagen (1992:1434).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 Utgiftsområde 16 punkt 1.

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S940018
M940013
MP24001
FP19005
C17006
SD20000
V15013
KD18001
Totalt3010147

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Anslagen inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning för budgetåret 2011 samt vissa bemyndiganden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a)
Riksdagen anvisar anslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning för budgetåret 2011 på det sätt som framgår av bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 16 punkt 15 och avslår motionerna 2010/11:Ub354, 2010/11:Ub426 yrkandena 1-4 och 2010/11:Ub459.

b)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011-2014 besluta om kapitaltillskott till holdingbolag knutna till universitet och högskolor.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 16 punkt 2.

c)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 12 000 000 kr under 2012 och 2013.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 16 punkt 3.

d)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kr under 2012 och 2013.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 16 punkt 4.

e)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:6 Särskilda insatser inom skolområdet ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 37 000 000 kr under 2012.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 16 punkt 5.

f)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 200 000 000 kr under 2012.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 16 punkt 6.

g)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning besluta om bidrag till yrkeshögskolan, kvalificerad yrkesutbildning och lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 986 920 000 kr under 2012 och högst 613 080 000 kr under 2013-2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 16 punkt 7.

h)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:16 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom utbildningsområdet m.m. besluta om stöd för studerande med funktionshinder vid folkhögskolor, universitet och högskolor som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 77 000 000 kr under 2012.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 16 punkt 8.

i)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 2:53 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 000 000 kr under 2012.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 16 punkt 9.

j)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 9 000 000 000 kr under 2012-2016.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 16 punkt 10.

k)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 873 000 000 kr under 2012-2016.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 16 punkt 11.

l)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 3:4 Rymdforskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 150 000 000 kr under 2012-2016.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 16 punkt 12.

m)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 3:5 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 100 000 000 kr under 2012-2016.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 16 punkt 13.

n)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 4:1 Internationella programkontoret för utbildningsområdet besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 000 000 kr under 2012.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 16 punkt 14.