Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utbildningsutskottets betänkande 2016/17:UbU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 december 2016

Beslut

Pengar till utbildning och universitetsforskning (UbU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om fördelning av pengar till utgiftsområdet utbildning och universitetsforskning. Sammanlagt går cirka 72,4 miljarder kronor till det här området för 2017. Mest pengar går till barn- och ungdomsutbildning, utbildning vid universitet och högskolor samt forskning.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

35 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-11-08
Justering: 2016-12-06
Trycklov: 2016-12-08
Betänkande 2016/17:UbU1

Alla beredningar i utskottet

2016-11-08, 2016-10-27

Pengar till utbildning och universitetsforskning (UbU1)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om fördelning av pengar till utgiftsområdet utbildning och universitetsforskning. Sammanlagt går cirka 72,4 miljarder kronor till det här området för 2017. Mest pengar går till barn- och ungdomsutbildning, utbildning vid universitet och högskolor samt forskning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-12-12
Debatt i kammaren: 2016-12-13
4

Beslut

Beslut: 2016-12-13
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 16

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2017
Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 16 enligt utskottets förslag i bilaga 4.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 16 punkt 4 och avslår motionerna

2016/17:194 av Margareta Cederfelt och Lars-Arne Staxäng (båda M),

2016/17:351 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 1,

2016/17:831 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkandena 1, 6 och 10,

2016/17:832 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) yrkande 5,

2016/17:833 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 2,

2016/17:834 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkandena 3, 4 och 6-9,

2016/17:835 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkandena 2-4, 6, 16, 19, 23, 24, 37, 39 och 40,

2016/17:906 av Krister Örnfjäder och Laila Naraghi (båda S),

2016/17:1068 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 8,

2016/17:1069 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 3, 7, 9 och 11,

2016/17:1375 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD),

2016/17:1382 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD),

2016/17:1384 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD),

2016/17:1386 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD),

2016/17:1387 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD),

2016/17:2228 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD),

2016/17:2474 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 12,

2016/17:2489 av Linus Bylund m.fl. (SD),

2016/17:2493 av Mikael Oscarsson (KD),

2016/17:2506 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 9, 19, 20, 23 och 26,

2016/17:2520 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 8,

2016/17:2954 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkandena 3, 4 och 30,

2016/17:3038 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 11,

2016/17:3040 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 4 och 5,

2016/17:3044 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 1,

2016/17:3046 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 1, 3, 5-9 och 14-17,

2016/17:3070 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkandena 3 och 4,

2016/17:3146 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 10,

2016/17:3211 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkandena 1, 5, 6, 8, 21, 32, 33, 37, 40, 43 och 45,

2016/17:3304 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 23-25,

2016/17:3305 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 34,

2016/17:3349 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 5,

2016/17:3389 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 1-3, 10, 11, 13, 14, 19, 23 och 37,

2016/17:3453 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) och

2016/17:3464 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 1.

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att
1. under 2017 besluta om medlemskap i en kunskaps- och innovationsplattform inom mat (KIC Food for Future) under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) och under 2017-2024 för anslaget 2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå besluta om en årlig medlemsavgift på högst 500 000 kronor,
2. under 2017 för anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om bidrag på högst 600 000 000 kronor till European Spallation Source ERIC (ESS),
3. under 2017 för anslaget 3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål besluta om kapitaltillskott på högst 11 000 000 kronor till holdingbolag knutna till universitet,
4. under 2017 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som anges i utskottets förslag i bilaga 5.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 16 punkterna 1-3 och 5 samt avslår motion

2016/17:3464 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 2.