Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utbildningsutskottets betänkande 2020/21:UbU1

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 15 december 2020

Nästa händelse: Justering 8 december 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat