Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

BoUs bet 2005/06:BoU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 december 2005

Beslut

Anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande (BoU1)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande för 2006. Riksdagen godkände också bostadsutskottets synpunkter om mål- och resultatredovisningen i budgetpropositionen. Synpunkterna handlar om hur redovisningen bättre ska kunna anpassas till riksdagens behov när utskotten och kammaren arbetar med förslagen i budgetpropositionen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

63 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2005-11-15
Justering: 2005-11-29
Betänkande publicerat: 2005-12-01
Trycklov: 2005-12-01
Reservationer 45
bet 2005/06:BoU1

Alla beredningar i utskottet

2005-11-15, 2005-11-10, 2005-11-08

Anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande (BoU1)

Bostadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande för 2006. Utskottet föreslår också att riksdagen godkänner utskottets synpunkter om mål- och resultatredovisningen i budgetpropositionen. Synpunkterna handlar om hur redovisningen bättre ska kunna anpassas till riksdagens behov när utskotten och kammaren arbetar med förslagen i budgetpropositionen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-12-08
4

Beslut

Beslut: 2005-12-08
26 förslagspunkter, 22 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagsfördelningen inom utgiftsområde 18 budgetåret 2006

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: a) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2006 ställa ut kreditgarantier för ny- och ombyggnad av bostäder intill ett belopp på högst 10 000 000 000 kr inklusive tidigare gjorda åtaganden.
b) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2006 ställa ut kreditgarantier i samband med obeståndshantering intill ett belopp på högst 500 000 000 kr inklusive tidigare gjorda åtaganden.
c) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2006 ställa ut kreditgarantier för lån till kommunala bostadsföretag intill ett belopp på 3 000 000 000 kr inklusive tidigare gjorda åtaganden.
d) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2006 ställa ut kreditgarantier för lån som kooperativa hyresrättsföreningar tar upp för förvärv av fastigheter för ombildning till kooperativ hyresrätt intill ett belopp på 1 000 000 000 kr inklusive tidigare gjorda åtaganden.
e) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2006 för ramanslag 31:10 Byggkostnadsforum m.m. ingå åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utbetalningar på högst 18 000 000 kr efter 2006.
f) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2006 för ramanslaget 31:13 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag göra åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför utgifter på högst 150 000 000 kr efter 2006.
g) Riksdagen anvisar för 2006 anslagen under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande enligt vad som i bilaga 2 angivits som utskottets förslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 18 punkterna 2-8 och avslår motionerna 2005/06:Sf432 yrkande 19, 2005/06:Bo240 yrkande 2, 2005/06:Bo298 yrkandena 16, 44 och 46, 2005/06:Bo319 yrkandena 1-4, 2005/06:Bo330, 2005/06:Bo334 yrkandena 2-7, 2005/06:Bo335 yrkandena 7 och 9, 2005/06:Bo336 yrkande 2 och 2005/06:Bo338 yrkandena 2, 3, 6, 7, 14 och 20.

2. Mål- och resultatredovisning i budgetpropositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad bostadsutskottet anfört i avsnittet om mål- och resultatredovisning i budgetpropositionen.

3. Mål för bostadspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till mål för bostadspolitiken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 18 punkt 1 och avslår motionerna 2005/06:Bo298 yrkande 5 och 2005/06:Bo334 yrkande 1.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (fp)

4. Komplettering av det bostadspolitiska målet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo338 yrkande 4 i denna del.

Reservation 3 (m, fp)
Reservation 4 (kd)

5. Mål för bostadsbyggandet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo257 yrkande 1 och 2005/06:Bo338 yrkande 4 i denna del.

Reservation 5 (m, c, fp)
Reservation 6 (kd)
Reservation 7 (v)

6. Bostadspolitikens allmänna utformning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N302 yrkande 4, 2005/06:N438 yrkande 5, 2005/06:N443 yrkande 45, 2005/06:N474 yrkande 3, 2005/06:N481 yrkandena 5 och 6, 2005/06:Bo214 yrkande 1, 2005/06:Bo230 yrkande 3, 2005/06:Bo232 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Bo244 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Bo267 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Bo276 yrkandena 1, 3 och 10, 2005/06:Bo298 yrkandena 1-3, 7, 15, 18, 24, 28, 33, 36, 39 och 40, 2005/06:Bo312, 2005/06:Bo328, 2005/06:Bo329, 2005/06:Bo333 yrkande 1, 2005/06:Bo335 yrkandena 1-3 och 8 samt 2005/06:Bo338 yrkande 1.

Reservation 8 (m)
Reservation 9 (fp)
Reservation 10 (kd)
Reservation 11 (c)
Reservation 12 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m004411
c00193
fp003711
kd00285
v23005
mp01502
-0101
Totalt1431612862

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Bostadspolitik för integration

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf383 yrkande 12, 2005/06:Sf389 yrkande 25, 2005/06:N438 yrkande 13, 2005/06:Bo295, 2005/06:Bo335 yrkande 17 och 2005/06:Bo337 yrkande 1.

Reservation 13 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1190025
m044011
c01804
fp037011
kd02805
v23005
mp15002
-1001
Totalt158127064

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Bostadssituationen för studenter och ungdomar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk460 yrkandena 2 och 3, 2005/06:Kr255 yrkande 8, 2005/06:Kr376 yrkandena 25-27 och 29, 2005/06:Kr412 yrkande 16, 2005/06:Ub592 yrkandena 8 och 9, 2005/06:N443 yrkande 47, 2005/06:Bo208, 2005/06:Bo224, 2005/06:Bo244 yrkande 3, 2005/06:Bo272, 2005/06:Bo291 och 2005/06:Bo298 yrkande 26.

Reservation 14 (m)
Reservation 15 (fp)
Reservation 16 (kd)
Reservation 17 (c)

9. Bostadssituationen för äldre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So642 yrkande 8, 2005/06:Bo203, 2005/06:Bo216, 2005/06:Bo313 yrkandena 1-3 och 2005/06:Bo333 yrkande 5.

Reservation 18 (m)
Reservation 19 (fp)
Reservation 20 (kd)
Reservation 21 (c)
Reservation 22 (mp)

10. Konkurrensen inom bostadsbyggandet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk460 yrkande 7, 2005/06:Bo276 yrkande 9, 2005/06:Bo298 yrkande 8 och 2005/06:Bo338 yrkande 9.

Reservation 23 (m, c, fp, kd)

11. Bostadsbyggande på statlig mark

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo298 yrkandena 22 och 25.

Reservation 24 (c, fp)

12. Marksanering inför bostadsbyggande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo257 yrkande 6.

13. Kvinnor i byggbranschen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo298 yrkande 17.

Reservation 25 (m)
Reservation 26 (c, fp)

14. En ny bostadsfinansiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf336 yrkande 27, 2005/06:Bo233 yrkande 2, 2005/06:Bo257 yrkandena 2-5 och 7, 2005/06:Bo276 yrkande 17, 2005/06:Bo298 yrkandena 4 och 6, 2005/06:Bo322, 2005/06:Bo335 yrkande 10 och 2005/06:Bo336 yrkandena 1, 3 och 5.

Reservation 27 (m)
Reservation 28 (fp)
Reservation 29 (kd)
Reservation 30 (v)
Reservation 31 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 30 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m004411
c00193
fp003612
kd00285
v02305
mp11213
-1001
Totalt1322512864

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

15. Bostadsfinansiering på landsbygden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:N481 yrkande 4, 2005/06:Bo219, 2005/06:Bo298 yrkande 29 och 2005/06:Bo326.

Reservation 32 (m)
Reservation 33 (c, kd)
Reservation 34 (fp)

16. Bostadsbidragens utformning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf385 yrkande 6, 2005/06:Bo298 yrkande 45, 2005/06:Bo301 yrkande 6, 2005/06:Bo311 yrkandena 1-3, 2005/06:Bo319 yrkande 5 och 2005/06:Bo335 yrkandena 28 och 29.

Reservation 35 (m)
Reservation 36 (fp)
Reservation 37 (kd)
Reservation 38 (v)
Reservation 39 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 38 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1200024
m004411
c00193
fp003711
kd00285
v02305
mp15002
-1001
Totalt1362312862

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

17. Bostadsbidrag till studerande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub382 yrkande 1 och 2005/06:Ub501 yrkande 2.

Reservation 40 (m)
Reservation 41 (kd)

18. Påverkan av barns tillgångar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Bo228 yrkande 1 och 2005/06:Bo311 yrkande 4.

Reservation 42 (v)

19. Påverkan av statliga konstnärsstipendier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr382 yrkande 27.

Reservation 43 (mp)

20. Bostadsbidrag vid delad vårdnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo248.

21. Direktutbetalning av bostadsbidrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So318 yrkande 4.

22. Avskrivning av bostadsbidragsskuld

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo237.

23. Utökat ansvar för Statens geotekniska institut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo285 yrkandena 1 och 2.

Reservation 44 (v)

24. Framtiden för Hallands län

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo239.

25. Länsstyrelsernas tidredovisningssystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Bo213 yrkande 1.

26. Implementering av INSPIRE-direktivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:T1 yrkande 28, 2005/06:MJ2 yrkande 6 och 2005/06:Bo320.

Reservation 45 (m, c, fp, kd)