Omfattande planerat tekniskt arbete

Under tisdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Störningar i telefonin

Just nu kan det vara svårt att nå riksdagsinformation och Riksdagsbiblioteket samt att ansöka om pressackreditering via telefon. Det går att skicka e-post till: riksdagsinformation@riksdagen.se. Arbete pågår med att rätta till felet.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Civilutskottets betänkande 2007/08:CU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 december 2007

Beslut

Lättare för ungdomar att köpa bostad första gången (CU1)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 1,8 miljarder kronor i anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik. Statliga kreditgarantier införs för att göra det lättare för ungdomar och andra förstagångsköpare att köpa bostad. Det ekonomiska stödet för att avhjälpa fukt- och mögelskador i småhus tas bort.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2007-11-13, 2007-11-15

Lättare för ungdomar att köpa bostad första gången (CU1)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 1,8 miljarder kronor i anslag till samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik. Ett förslag är att införa statliga kreditgarantier för att göra det lättare för ungdomar och andra förstagångsköpare att köpa bostad. Det ekonomiska stödet för att avhjälpa fukt- och mögelskador i småhus tas bort.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.