Utgiftsområde 18 samt vissa bestämmelser om allmännyttiga bostadsföretag

BoUs betänkande 1997/98:BoU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 december 1997

Beslut

Anslag till bostäder och byggande (BoU1)

Riksdagen godkände regeringens budgetförslag om samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande. Vidare godkändes förslaget om fortsatt tillämpning av bestämmelserna om breddat ägande i allmännyttiga bostadsföretag under 1998 och 1999 och om fortsatt räntestöd efter försäljning av sådana företag eller deras bostäder.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

60 motioner, 2 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1997-11-11
Justering: 1997-11-25
Betänkande 1997/98:BoU1

Alla beredningar i utskottet

1997-11-11, 1997-11-06, 1997-11-04, 1997-10-30

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-12-04
4

Beslut

Beslut: 1997-12-05

Protokoll med beslut