Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Näringsutskottets bet 2008/09:NU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 december 2008

Beslut

Pengar till regional tillväxt (NU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 3,5 miljarder kronor i anslag för området regional tillväxt för 2009. De största anslagen är regionala tillväxtåtgärder och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

39 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-11-11
Justering: 2008-11-27
Betänkande publicerat: 2008-12-09
Trycklov: 2008-12-09
Reservationer 7
bet 2008/09:NU2

Pengar till regional tillväxt (NU2)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 3,5 miljarder kronor i anslag för området regional tillväxt för 2009. De största anslagen är regionala tillväxtåtgärder och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-12-18
4

Beslut

Beslut: 2008-12-18
8 förslagspunkter, 4 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 december 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål för den regionala tillväxtpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner det mål för regional tillväxtpolitik som regeringen föreslår och att målet för politikområdet Regional tillväxtpolitik upphör att gälla.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 19 punkt 1.

2. Allmän inriktning av den regionala tillväxtpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N224 yrkandena 1, 2 och 9, 2008/09:N279 yrkande 1, 2008/09:N329 och 2008/09:N429 yrkandena 1 och 6.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0115015
m88009
c25004
fp24004
kd19005
v00202
mp15004
Totalt1711152043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. EG:s strukturfondsprogram

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2008/09:N429 yrkande 2.

Reservation 3 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0115015
m88009
c25004
fp24004
kd19005
v02002
mp16003
Totalt172135042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Organisering och lokalisering av myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub536 yrkande 4, 2008/09:N213 yrkandena 1 och 2, 2008/09:N224 yrkande 3, 2008/09:N237, 2008/09:N249, 2008/09:N289, 2008/09:N306, 2008/09:N373 yrkandena 1-3, 2008/09:N389 och 2008/09:N438.

Reservation 4 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1150015
m88009
c25004
fp22006
kd19005
v02002
mp16003
Totalt28520044

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Återförande av medel från vatten- och vindkraft och andra naturresurser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N224 yrkande 8, 2008/09:N295, 2008/09:N299, 2008/09:N354, 2008/09:N413 och 2008/09:N436.

Reservation 5 (v)

6. Landsbygds-, glesbygds- och skärgårdsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:N224 yrkandena 4 och 7, 2008/09:N248, 2008/09:N260, 2008/09:N261, 2008/09:N274, 2008/09:N288, 2008/09:N350 yrkandena 1 och 4 samt 2008/09:N429 yrkande 3.

Reservation 6 (s)
Reservation 7 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0115015
m88009
c25004
fp24004
kd19005
v00202
mp16003
Totalt1721152042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Utvecklingen i län och regioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ub536 yrkandena 2 och 3, 2008/09:N231, 2008/09:N255, 2008/09:N265, 2008/09:N279 yrkande 3, 2008/09:N357, 2008/09:N367, 2008/09:N370, 2008/09:N380, 2008/09:N388 yrkandena 1 och 2, 2008/09:N399, 2008/09:N404 yrkandena 1 och 2, 2008/09:N407 och 2008/09:N426 yrkande 3.

8. Anslag m.m. inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Bemyndigande för anslaget 1:1
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder besluta om bidrag som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 2 600 000 000 kr under 2010-2017.

b) Bemyndigande för anslaget 1:4
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för ramanslaget 1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 besluta om bidrag som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 3 600 000 000 kr under 2010-2015.

c) Anslagen under utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Riksdagen anvisar för budgetåret 2009 anslagen under utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt uppställning i bilaga 3.

d) Motioner rörande anslagen m.m.