Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Näringsutskottets betänkande 2011/12:NU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 december 2011

Beslut

Pengar till regional tillväxt (NU2)

Under nästa år ska 3,4 miljarder kronor satsas på regional tillväxt. Det föreslår regeringen i budgeten för 2012. Pengarna ska gå till olika regionala tillväxtåtgärder och till transportbidrag. Summan innefattar även EU-medel för regionalpolitiska satsningar. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

50 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-11-15
Justering: 2011-12-06
Betänkande publicerat: 2011-12-12
Trycklov: 2011-12-12
Reservationer 10
Betänkande 2011/12:NU2

Pengar till regional tillväxt (NU2)

Under nästa år ska 3,4 miljarder kronor satsas på regional tillväxt. Det föreslår regeringen i budgeten för 2012. Pengarna ska gå till olika regionala tillväxtåtgärder och till transportbidrag. Summan innefattar även EU-medel för regionalpolitiska satsningar. Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-12-20
4

Beslut

Beslut: 2011-12-20
8 förslagspunkter, 5 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 20 december 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Den regionala tillväxtpolitikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:MJ469 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkande 13,
2011/12:N212 av Anders Andersson (KD),
2011/12:N287 av Anne Marie Brodén m.fl. (M),
2011/12:N303 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 1,
2011/12:N342 av Lars Johansson m.fl. (S) yrkandena 1, 2 och 4-6,
2011/12:N353 av Louise Malmström och Håkan Bergman (båda S),
2011/12:N412 av Olle Thorell (S) och
2011/12:N423 av Isak From m.fl. (S) yrkandena 1-3.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010408
M103004
MP02302
FP24000
C20003
SD19000
V01801
KD17002
-0001
Totalt183145021

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. EU:s strukturfonder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:N218 av Marianne Åhman (FP) yrkandena 1 och 2,
2011/12:N289 av Lars-Axel Nordell (KD) och
2011/12:N342 av Lars Johansson m.fl. (S) yrkande 7.

Reservation 2 (S, MP, V)

3. Organisering och lokalisering av myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:N202 av Arhe Hamednaca (S),
2011/12:N204 av Jasenko Omanovic (S),
2011/12:N216 av Peter Hultqvist m.fl. (S),
2011/12:N281 av Karin Nilsson (C),
2011/12:N302 av Fredrik Lundh Sammeli (S) och
2011/12:N325 av Lena Asplund (M).

Reservation 3 (S, V)
Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S001048
M102005
MP23002
FP24000
C20003
SD01900
V00181
KD17002
-0001
Totalt1861912222

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Kommersiell och offentlig service på landsbygden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:MJ469 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkandena 8 och 16,
2011/12:N219 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,
2011/12:N248 av Jan R Andersson m.fl. (M) yrkande 1,
2011/12:N249 av Jan R Andersson och Sten Bergheden (båda M) yrkandena 1, 2 och 5,
2011/12:N283 av Gunnar Sandberg m.fl. (S),
2011/12:N303 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkandena 2, 4 och 5,
2011/12:N328 av Carin Runeson m.fl. (S),
2011/12:N342 av Lars Johansson m.fl. (S) yrkande 8,
2011/12:N344 av Lars Johansson m.fl. (S) yrkande 4,
2011/12:N351 av Rune Wikström (M) och
2011/12:N379 av Ulrika Carlsson i Skövde (C).

Reservation 5 (S)
Reservation 6 (MP)
Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S001048
M103004
MP00232
FP24000
C20003
SD01900
V00181
KD17002
-0001
Totalt1641914521

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Återföring av medel från vatten- och vindkraft samt vissa andra naturresurser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:N237 av Anders Sellström (KD),
2011/12:N303 av Lars Ohly m.fl. (V) yrkande 12,
2011/12:N326 av Lena Asplund och Ulf Berg (båda M),
2011/12:N338 av Saila Quicklund och Eva Lohman (båda M),
2011/12:N339 av Saila Quicklund och Eva Lohman (båda M),
2011/12:N341 av Lars Beckman och Johan Johansson (båda M),
2011/12:N377 av Emil Källström och Helena Lindahl (båda C) och
2011/12:N395 av Per Åsling och Kenneth Johansson (båda C).

Reservation 9 (V)

6. Vissa skärgårdsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:N286 av Billy Gustafsson m.fl. (S) och
2011/12:N331 av Catharina Bråkenhielm (S).

Reservation 10 (S)

7. Utvecklingen i vissa geografiska områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:T249 av Marianne Åhman och Anita Brodén (båda FP) yrkande 4,
2011/12:T333 av Nina Lundström (FP) yrkande 3,
2011/12:MJ452 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) yrkande 3,
2011/12:N275 av Kenneth Johansson (C) yrkandena 1 och 2,
2011/12:N296 av Leif Pettersson m.fl. (S),
2011/12:N312 av Fredrik Malm (FP),
2011/12:N323 av Hannah Bergstedt m.fl. (S) yrkandena 1 och 2,
2011/12:N371 av Lena Hallengren och Désirée Liljevall (båda S),
2011/12:N386 av Jörgen Hellman m.fl. (S) och
2011/12:N388 av Peter Johnsson m.fl. (S) yrkandena 1-3, 5 och 6.

8. Anslag m.m. inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Bemyndigande för anslaget 1:1
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 400 000 000 kr under 2013-2020.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 19 punkt 1.

b) Bemyndigande för anslaget 1:3
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2012 för ramanslaget 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 068 900 000 kr under 2013-2016.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 19 punkt 2.

c) Anslagen inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Riksdagen anvisar för budgetåret 2012 anslagen inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 19 punkt 3.

d) Motioner som rör anslagen m.m.
Riksdagen avslår motionerna
2011/12:N206 av Karin Nilsson (C),
2011/12:N333 av Sven-Erik Bucht m.fl. (S),
2011/12:N349 av Lars Johansson m.fl. (S),
2011/12:N366 av Lars Ohly m.fl. (V),
2011/12:N369 av Clas-Göran Carlsson och Tomas Eneroth (båda S),
2011/12:N418 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 1 och
2011/12:N422 av Lars Isovaara m.fl. (SD).