Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Näringsutskottets betänkande 2012/13:NU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 december 2012

Beslut

Pengar till regional tillväxt (NU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för utgiftsområdet Regional tillväxt. Totalt anslås cirka 3,4 miljarder kronor till utgiftsområdet för 2013. Pengarna ska gå till olika regionala tillväxtåtgärder och till transportbidrag. Summan innefattar även EU-medel för regionalpolitiska satsningar.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

43 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-10-25
Justering: 2012-11-27
Betänkande publicerat: 2012-12-11
Trycklov: 2012-12-11
Reservationer 12
Betänkande 2012/13:NU2

Pengar till regional tillväxt (NU2)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för utgiftsområdet Regional tillväxt. Totalt anslås cirka 3,4 miljarder kronor till utgiftsområdet för 2013. Pengarna ska gå till olika regionala tillväxtåtgärder och till transportbidrag. Summan innefattar även EU-medel för regionalpolitiska satsningar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-12-18
4

Beslut

Beslut: 2012-12-18
8 förslagspunkter, 3 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 december 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Den regionala tillväxtpolitikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:N265 yrkande 4, 2012/13:N272 yrkande 1, 2012/13:N283, 2012/13:N315, 2012/13:N337 och 2012/13:N364 yrkandena 1, 2 och 5.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (V)
Reservation 3 (MP)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S001084
M106001
MP02302
FP23001
C22001
SD19001
V00181
KD18001
PP0000
-0000
Totalt1882312612

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. EU:s strukturfonder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:N239 och 2012/13:N364 yrkande 6.

Reservation 4 (S)
Reservation 5 (MP, V)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S001084
M105002
MP02401
FP23001
C22001
SD19001
V01801
KD18001
PP0000
-0000
Totalt1874210812

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Organisering och lokalisering av myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:N228, 2012/13:N245, 2012/13:N273 och 2012/13:N312.

Reservation 6 (S, V)
Reservation 7 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010804
M106001
MP24001
FP23001
C22001
SD00191
V01801
KD18001
PP0000
-0000
Totalt1931261911

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Kommersiell och offentlig service på landsbygden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:MJ270 yrkande 2, 2012/13:N252 yrkandena 1, 4 och 5, 2012/13:N272 yrkande 5, 2012/13:N357, 2012/13:N364 yrkande 4, 2012/13:N370 och 2012/13:N379.

Reservation 8 (S)
Reservation 9 (V)
Reservation 10 (MP)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S001084
M105011
MP02401
FP22002
C22001
SD19001
V01171
KD18001
PP0000
-0000
Totalt1862512612

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Återföring av medel från vatten- och vindkraft samt vissa andra naturresurser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:N204, 2012/13:N229, 2012/13:N263, 2012/13:N272 yrkande 12, 2012/13:N290, 2012/13:N300 yrkande 8, 2012/13:N360, 2012/13:N381 och 2012/13:N388.

Reservation 11 (V)

6. Fördelning av regionala medel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:N250, 2012/13:N271 och 2012/13:N279.

Reservation 12 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010804
M106001
MP24001
FP23001
C22001
SD19001
V01801
KD18001
PP0000
-0000
Totalt212126011

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Utvecklingen i vissa geografiska områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2012/13:N209, 2012/13:N264, 2012/13:N266, 2012/13:N311 yrkande 1, 2012/13:N323, 2012/13:N350, 2012/13:N371 yrkandena 1 och 2, 2012/13:N372, 2012/13:N373 yrkande 1, 2012/13:N377 yrkandena 1-3, 5 och 6, 2012/13:N378 och 2012/13:N396.

8. Anslag m.m. inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Bemyndigande för anslaget 1:1
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 500 000 000 kronor under 2014-2020.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 19 punkt 1.

b) Bemyndigande för anslaget 1:3
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 589 200 000 kronor under 2014-2016.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 19 punkt 2.

c) Anslagen inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Riksdagen anvisar för budgetåret 2013 anslagen inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 19 punkt 3.

d) Motioner om anslagen m.m.
Riksdagen avslår motionerna
2012/13:N340 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V),
2012/13:N343 av Lars Isovaara m.fl. (SD),
2012/13:N364 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 3,
2012/13:N384 av Jennie Nilsson m.fl. (S) och
2012/13:N404 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 1.