Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Näringsutskottets betänkande 2013/14:NU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 december 2013

Beslut

Pengar till regional tillväxt (NU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 3 miljarder kronor till utgiftsområdet Regional tillväxt för 2014. Pengarna går till olika regionala tillväxtåtgärder och till transportbidrag. Summan innefattar även EU-medel för regionalpolitiska satsningar.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

41 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-11-05
Justering: 2013-11-26
Betänkande publicerat: 2013-11-28
Trycklov: 2013-11-28
Reservationer 7
Betänkande 2013/14:NU2

Pengar till regional tillväxt (NU2)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 3 miljarder kronor till utgiftsområdet Regional tillväxt för 2014. Pengarna går till olika regionala tillväxtåtgärder och till transportbidrag. Summan innefattar även EU-medel för regionalpolitiska satsningar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-12-05
4

Beslut

Beslut: 2013-12-10
8 förslagspunkter, 6 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 december 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Den regionala tillväxtpolitikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:N239 av Krister Hammarbergh (M),
2013/14:N248 av Berit Högman m.fl. (S) yrkandena 1 och 2,
2013/14:N260 av Catharina Bråkenhielm (S),
2013/14:N264 av Anders Andersson (KD),
2013/14:N296 av Billy Gustafsson m.fl. (S),
2013/14:N298 av Eva Sonidsson m.fl. (S),
2013/14:N329 av Anne Marie Brodén (M),
2013/14:N360 av Kent Persson m.fl. (V) yrkandena 1 och 6,
2013/14:N366 av Marie Nordén m.fl. (S),
2013/14:N414 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkande 1,
2013/14:N426 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkandena 5 och 6,
2013/14:N434 av Margareta Cederfelt (M) och
2013/14:N442 av Louise Malmström och Håkan Bergman (båda S).

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (V)
Reservation 3 (MP)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0010012
M101006
MP02401
FP20004
C21002
SD17003
V00190
KD17002
Totalt1762411930

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. EU:s strukturfonder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:N399 av Meeri Wasberg m.fl. (S) och
2013/14:N426 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkandena 12 och 13.

Reservation 4 (S, MP, V)

3. Organisering och lokalisering av myndigheter och statliga bolag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:N275 av Lena Asplund (M),
2013/14:N302 av Maria Stenberg och Sven-Erik Bucht (båda S),
2013/14:N360 av Kent Persson m.fl. (V) yrkande 2,
2013/14:N364 av Lars Beckman (M),
2013/14:N394 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkande 2,
2013/14:N404 av Per Åsling (C) och
2013/14:N411 av Jasenko Omanovic m.fl. (S).

Reservation 5 (S, MP, V)

4. Kommersiell och offentlig service på landsbygden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:N202 av Anders Ahlgren och Anders Åkesson (båda C),
2013/14:N229 av Jan R Andersson (M) yrkandena 1, 4 och 5,
2013/14:N243 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (båda S),
2013/14:N287 av Per Åsling och Johan Linander (båda C),
2013/14:N305 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C),
2013/14:N335 av Tina Ehn och Jabar Amin (båda MP),
2013/14:N355 av Helena Lindahl och Staffan Danielsson (båda C),
2013/14:N360 av Kent Persson m.fl. (V) yrkande 5 och
2013/14:N426 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 3.

Reservation 6 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0100012
M101006
MP02401
FP20004
C21002
SD17003
V01900
KD17002
Totalt176143030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Återföring av medel från vatten- och vindkraft samt vissa andra naturresurser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:N222 av Kent Persson m.fl. (V) yrkande 8,
2013/14:N225 av Anders Sellström (KD),
2013/14:N269 av Saila Quicklund och Ann-Britt Åsebol (båda M),
2013/14:N277 av Lena Asplund och Ulf Berg (båda M) och
2013/14:N353 av Lars Gustafsson (KD).

Reservation 7 (V)

6. Fördelning av regionala medel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:N257 av Anders Åkesson och Anders Ahlgren (båda C),
2013/14:N284 av Anders Ahlgren och Helena Lindahl (båda C),
2013/14:N311 av Karin Nilsson (C) och
2013/14:N312 av Fredrick Federley (C).

7. Utvecklingen i vissa geografiska områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:N248 av Berit Högman m.fl. (S) yrkande 3,
2013/14:N293 av Christer Engelhardt (S),
2013/14:N344 av Mattias Jonsson m.fl. (S) och
2013/14:N414 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkande 2.

8. Anslagen för 2014 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Bemyndigande för anslaget 1:1
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 700 000 000 kronor 2015-2021.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 19 punkt 1.

b) Bemyndigande för anslaget 1:4
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 ingå ekonomiska åtaganden som medför behov av framtida anslag på högst 2 000 000 000 kronor 2015-2020.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 19 punkt 2.

c) Anslagen inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 19 punkt 3.

d) Motioner om anslagen
Riksdagen avslår motionerna
2013/14:N357 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V),
2013/14:N386 av Anna Hagwall m.fl. (SD) och
2013/14:N431 av Jonas Eriksson m.fl. (MP).