Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Näringsutskottets betänkande 2007/08:NU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 december 2007

Beslut

Anslag till regional utveckling (NU2)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 3,4 miljarder kronor i anslag till regional utveckling. Riksdagen tycker att regeringens förslag till ett nytt och mer tillväxtinriktat mål för regionalpolitiken är bra. Det nya målet är att det ska finnas utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

69 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-10-30
Justering: 2007-11-29
Betänkande publicerat: 2007-12-10
Trycklov: 2007-12-07
Reservationer 5
Betänkande 2007/08:NU2

Anslag till regional utveckling (NU2)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 3,4 miljarder kronor i anslag till regional utveckling. Utskottet tycker att regeringens förslag till ett nytt och mer tillväxtinriktat mål för regionalpolitiken är bra. Det nya målet är att det ska finnas utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-12-17
4

Beslut

Beslut: 2007-12-19
7 förslagspunkter, 4 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 december 2007

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål för och inriktning av den regionala tillväxtpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner det mål som regeringen föreslår för politikområdet Regional tillväxtpolitik och upphäver nuvarande mål för politikområdet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 utgiftsområde 19 punkt 1 och avslår motionerna 2007/08:Fi277 yrkande 98, 2007/08:N277 och 2007/08:N347 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0115015
m850012
c23006
fp23005
kd22002
v01903
mp14005
Totalt167134048

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Europeiska unionens sammanhållningspolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:N347 yrkande 3.

Reservation 2 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0115015
m870010
c24005
fp23005
kd21003
v01183
mp15004
Totalt1701161845

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Organisering och lokalisering av myndigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:N212, 2006/07:N271 yrkande 4, 2006/07:N292 yrkandena 1 och 2, 2006/07:N323, 2006/07:N363, 2007/08:N207 yrkandena 1 och 2, 2007/08:N210, 2007/08:N216, 2007/08:N230, 2007/08:N255, 2007/08:N308, 2007/08:N315, 2007/08:N338 yrkandena 1 och 2, 2007/08:N341 yrkande 3, 2007/08:N370 och 2007/08:N382.

Reservation 3 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1121215
m870010
c25004
fp23005
kd22002
v01903
mp15004
Totalt28420243

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Återförande av vattenkraftsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:N224, 2007/08:N227 yrkandena 1 och 2, 2007/08:N231, 2007/08:N244 och 2007/08:N341 yrkande 7.

Reservation 4 (v)

5. Landsbygds-, glesbygds- och skärgårdsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:MJ337 yrkande 9, 2006/07:N294 yrkande 1, 2006/07:N333, 2006/07:N342, 2006/07:N353, 2007/08:N220, 2007/08:N261, 2007/08:N272, 2007/08:N278, 2007/08:N332, 2007/08:N333, 2007/08:N341 yrkandena 5 och 6, 2007/08:N342 yrkandena 1 och 3, 2007/08:N355 yrkande 1 och 2007/08:N385 yrkandena 1, 2 och 7.

Reservation 5 (v)

6. Utvecklingen i län och regioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:N202 yrkande 1, 2006/07:N223, 2006/07:N243, 2006/07:N250, 2006/07:N259, 2006/07:N271 yrkandena 1-3, 2006/07:N281, 2006/07:N285, 2006/07:N290, 2006/07:N294 yrkande 8, 2006/07:N316, 2006/07:N317, 2006/07:N318, 2006/07:N322, 2006/07:N328 yrkandena 1 och 2, 2006/07:N346, 2006/07:N355, 2006/07:N359, 2006/07:N369, 2007/08:T488 yrkande 1, 2007/08:N201, 2007/08:N238, 2007/08:N269, 2007/08:N293, 2007/08:N303, 2007/08:N312, 2007/08:N317, 2007/08:N322, 2007/08:N331, 2007/08:N355 yrkande 4, 2007/08:N356, 2007/08:N358, 2007/08:N379 och 2007/08:N387.

7. Anslag m.m. inom utgiftsområde 19 Regional utveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Bemyndigande för anslaget 33:1
Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2008 för ramanslaget 33:1 Regionala tillväxtåtgärder göra ekonomiska åtaganden som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 2 700 000 000 kr under åren 2009-2016.

b) Bemyndigande för anslaget 33:6
Riksdagen bemyndigar regeringen att under år 2008 för ramanslaget 33:6 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 göra ekonomiska åtaganden som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 3 000 000 000 kr under åren 2009-2015.

c) Anslagen under utgiftsområde 19 Regional utveckling
Riksdagen anvisar för budgetåret 2008 anslagen under utgiftsområde 19 Regional utveckling enligt uppställning i bilaga 3.

d) Motioner rörande anslagen m.m.