Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Finansutskottets betänkande 2009/10:FiU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 2009

Beslut

Pengar till samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 12,2 miljarder kronor i anslag till samhällsekonomi och finansförvaltning för 2010. I den potten ingår även Riksrevisionens styrelses förslag till anslag för Riksrevisionen. Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om investeringsplaner och låneramar för Statens fastighetsverk och Fortifikationsverket, om rörlig kredit i Riksgäldskontoret för Statens pensionsverk och om att låta Kammarkollegiet och Riksrevisionen ta upp lån i Riksgäldskontoret. Regeringen får även rätt att under 2010 besluta om en kredit till Lettland om högst 720 miljoner euro. Riksdagen anser att Sverige bör ge Lettland en kredit för att bidra till en lösning av den mycket svåra ekonomiska och finansiella situation som Lettland befinner sig i.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-11-26
Justering: 2009-12-08
Betänkande publicerat: 2009-12-09
Trycklov: 2009-12-09
Reservationer 3
Betänkande 2009/10:FiU2

Pengar till samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 12,2 miljarder kronor i anslag till samhällsekonomi och finansförvaltning för 2010. I den potten ingår även Riksrevisionens styrelses förslag till anslag för Riksrevisionen.

Utskottet föreslår också också att riksdagen säger ja till regeringens förslag om investeringsplaner och låneramar för Statens fastighetsverk och Fortifikationsverket, om rörlig kredit i Riksgäldskontoret för Statens pensionsverk och om att låta Kammarkollegiet och Riksrevisionen ta upp lån i Riksgäldskontoret.

Regeringen föreslås även få rätt att under 2010 besluta om en kredit till Lettland om högst 720 miljoner euro. Utskottet anser att Sverige bör ge Lettland en kredit för att bidra till en lösning av den mycket svåra ekonomiska och finansiella situation som Lettland befinner sig i.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-12-17
4

Beslut

Beslut: 2009-12-17
13 förslagspunkter, 10 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 december 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagen 2010 inom utgiftsområde 2

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar anslag för 2010 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 2 punkterna 9 och 11 samt avslår motionerna 2009/10:Fi279 yrkandena 1 och 3, 2009/10:Fi316 yrkande 1 och 2009/10:Fi324 yrkande 4.

2. Bemyndigande för Kammarkollegiet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2010 besluta om en rörlig kredit i Riksgäldskontoret på högst 355 000 000 kr för att tillgodose Kammarkollegiets behov av likviditet i samband med inrättande av nya myndigheter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 2 punkt 1.

3. Bemyndigande för Statens pensionsverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2010 besluta om en rörlig kredit i Riksgäldskontoret på högst 75 000 000 kr för att tillgodose Statens pensionsverks behov av likviditet i pensionshanteringen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 2 punkt 2.

4. Bemyndigande för bidragsfastigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för anslag 1:10 Bidragsfastigheter ingå ekonomiska avtal för underhåll av bidragsfastigheter som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 30 000 000 kr under perioden 2011-2012.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 2 punkt 5.

5. Kredit till Lettland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 besluta om kredit till Lettland på högst 720 000 000 euro.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 2 punkt 8 och avslår motionerna
2009/10:Fi279 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 2 och
2009/10:Fi324 av Thomas Östros m.fl. (s) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1071022
m770020
c26003
fp23005
kd23001
v02002
mp15004
Totalt27121057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Bemyndigande för Riksrevisionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar Riksrevisionen att för 2010 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten intill ett belopp av 30 000 000 kr.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 2 punkt 10.

7. Statens fastighetsverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till investeringsplan för Statens fastighetsverk för perioden 2010-2012 och bemyndigar regeringen att för 2010 besluta att Statens fastighetsverk får ta upp lån inom en ram av högst 12 000 000 000 kr i Riksgäldskontoret för investeringar i fastigheter.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 2 punkterna 3 och 4.

8. Fortifikationsverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag till investeringsplan för Fortifikationsverket för perioden 2010-2012 och bemyndigar regeringen att för 2010 besluta att Fortifikationsverket får ta upp lån inom en ram av högst 9 400 000 000 kr i Riksgäldskontoret för investeringar i mark, anläggningar och lokaler.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 2 punkterna 6 och 7.

9. Bonussystem

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Fi220.

10. Bluffbolag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Fi235.

11. Myndigheternas lokalförsörjning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Fi255.

12. Riksgäldskontorets styrelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Fi280 och 2009/10:Fi324 yrkande 3.

Reservation 2 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0108022
m770020
c26003
fp23005
kd23001
v00202
mp15004
Totalt1641082057

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Jämställdhetsperspektiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju381 yrkande 27.

Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1041025
m770020
c26003
fp23005
kd23001
v00202
mp01504
Totalt253162060

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag