Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU2

Planerat beslutsdatum: 16 december 2020

Nästa händelse: Beredning 3 december 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-12-08
Justering: 2020-12-10
Trycklov: 2020-12-11
Betänkande 2020/21:FiU2

Alla beredningar i utskottet

2020-12-08, 2020-12-03
3

Debatt

Bordläggning: 2020-12-15
Debatt i kammaren: 2020-12-16
4

Beslut

Beslut: 2020-12-16