Utgiftsområde 21 Energi

Näringsutskottets betänkande 2008/09:NU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 december 2008

Beslut

Budgetanslag till energi (NU3)

Riksdagen sa ja till regeringens budgetförslag på cirka 2,8 miljarder kronor till utgiftsområdet Energi för 2009. När det gäller energipolitikens inriktning hänvisar riksdagen till att regeringen inom kort kommer att presentera närmare riktlinjer för energipolitiken i en särskild proposition.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Budgetanslag till energi (NU3)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens budgetförslag på cirka 2,8 miljarder kronor till utgiftsområdet Energi för 2009. När det gäller energipolitikens inriktning hänvisar utskottet till att regeringen inom kort kommer att presentera närmare riktlinjer för energipolitiken i en särskild proposition.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.