Utgiftsområde 21 Energi

Näringsutskottets betänkande 2009/10:NU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 december 2009

Beslut

Pengar till energi (NU3)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 3,2 miljarder kronor i anslag på energiområdet för 2010. Det största anslaget är energiforskning som får drygt 1,3 miljarder kronor. När det gäller Affärsverket svenska kraftnät godkände riksdagen regeringens förslag dels till investeringsplan för perioden 2010-2012, dels till finansiella befogenheter för 2010.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

56 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-11-12
Justering: 2009-11-26
Betänkande publicerat: 2009-12-08
Trycklov: 2009-12-08
Reservationer 6
Betänkande 2009/10:NU3

Pengar till energi (NU3)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 3,2 miljarder kronor i anslag på energiområdet för 2010. Det största anslaget är energiforskning som får drygt 1,3 miljarder kronor. När det gäller Affärsverket svenska kraftnät föreslår utskottet att riksdagen godkänner regeringens förslag dels till investeringsplan för perioden 2010-2012, dels till finansiella befogenheter för 2010.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-12-14
4

Beslut

Beslut: 2009-12-16
10 förslagspunkter, 7 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 december 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Energipolitikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:MJ468 yrkandena 15 och 16, 2009/10:MJ473 yrkande 15, 2009/10:N201, 2009/10:N218, 2009/10:N223, 2009/10:N228, 2009/10:N236, 2009/10:N245, 2009/10:N254, 2009/10:N287, 2009/10:N336 yrkande 1, 2009/10:N356, 2009/10:N363, 2009/10:N386, 2009/10:N395, 2009/10:N436, 2009/10:N473 yrkande 6, 2009/10:N478 och 2009/10:N483 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0115015
m850012
c25004
fp23005
kd21003
v02002
mp01306
Totalt154148047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Vindkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:N466 yrkandena 1 och 2 samt 2009/10:N473 yrkandena 1 och 3.

Reservation 2 (s, v, mp)

3. Solenergi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:N203, 2009/10:N350, 2009/10:N440 och 2009/10:N484 yrkandena 1 och 2.

Reservation 3 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0115015
m860011
c24005
fp23005
kd21003
v02002
mp11206
Totalt155147047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Biogas

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:T511 yrkande 3, 2009/10:N231, 2009/10:N280, 2009/10:N375 och 2009/10:N388 yrkandena 15 och 16.

Reservation 4 (s, v, mp)

5. Övrigt som rör förnybar energi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:N257, 2009/10:N263, 2009/10:N331 och 2009/10:N416.

Reservation 5 (v, mp)

6. Energieffektivisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:N219, 2009/10:N240, 2009/10:N277, 2009/10:N338 yrkandena 1 och 2, 2009/10:N473 yrkande 4 och 2009/10:N477.

Reservation 6 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0115015
m860011
c24005
fp23005
kd21003
v02002
mp01306
Totalt154148047

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Enskilda projekt och regionala initiativ

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Sk418 yrkande 1, 2009/10:N248, 2009/10:N315, 2009/10:N326, 2009/10:N335 yrkande 1, 2009/10:N345, 2009/10:N382, 2009/10:N400, 2009/10:N414, 2009/10:N428 yrkande 1, 2009/10:N450, 2009/10:N453 yrkande 6 och 2009/10:N465.

8. Kraftledningsprojektet Sydvästlänken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2009/10:N250 och 2009/10:N270 yrkandena 1 och 2.

9. Svenska kraftnäts investeringsplan och finansiella befogenheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Svenska kraftnäts investeringsplan
Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Affärsverket svenska kraftnät för perioden 2010-2012.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 21 punkt 9.

b) Svenska kraftnäts finansiella befogenheter
Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2010 ge Affärsverket svenska kraftnät finansiella befogenheter i enlighet med vad som föreslås i propositionen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 21 punkt 10.

10. Anslag m.m. inom utgiftsområde 21 Energi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Bemyndigande för anslaget 1:2
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:2 Regionala och lokala insatser för energieffektivisering m.m. godkänna avtal och besluta om stöd som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 240 000 000 kr för åren 2011 och 2012.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 21 punkt 1.

b) Bemyndigande för anslaget 1:3
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:3 Insatser för uthållig energianvändning godkänna avtal och besluta om stöd som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 120 000 000 kr för åren 2011 och 2012.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 21 punkt 2.

c) Bemyndigande för anslaget 1:4
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:4 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft godkänna avtal och besluta om stöd som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 70 000 000 kr under 2011 och högst 70 000 000 kr under 2012.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 21 punkt 3.

d) Bemyndigande för anslaget 1:5
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:5 Energiforskning godkänna avtal och besluta om stöd som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 1 280 000 000 kr under 2011, högst 1 275 000 000 kr under 2012, högst 540 000 000 kr under 2013 och högst 200 000 000 kr under 2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 21 punkt 4.

e) Bemyndigande för anslaget 1:11
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:11 Energiteknik godkänna avtal och besluta om stöd som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 150 000 000 kr under 2011.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 21 punkt 5.

f) Bemyndigande för anslaget 1:12
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:12 Elberedskap besluta om avtal och beställningar av tjänster, utrustning och anläggningar för beredskapsåtgärder som, inklusive tidigare gjorda beställningar, medför utgifter på högst 406 000 000 kr för åren 2011-2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 21 punkt 6.

g) Bemyndigande för anslaget 1:13
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:13 Energieffektiviseringsprogram godkänna avtal och besluta om stöd som, inlusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 200 000 000 kr under 2011, högst 200 000 000 kr under 2012, högst 200 000 000 kr under 2013 och högst 200 000 000 kr under 2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 21 punkt 8.

h) Avgiftsuttag för elberedskapsavgift
Riksdagen fastställer avgiftsuttaget för elberedskapsavgiften till högst 250 000 000 kr under 2010.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 21 punkt 7.

i) Anslag under utgiftsområde 21 Energi
Riksdagen anvisar för budgetåret 2010 anslagen under utgiftsområde 21 Energi enligt uppställning i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:1 utgiftsområde 21 punkt 11.

j) Motioner om anslagen m.m.
Riksdagen avslår motionerna 2009/10:T426 yrkande 98, 2009/10:N338 yrkande 4, 2009/10:N376, 2009/10:N429 yrkande 6 och 2009/10:N473 yrkandena 8 och 9.