Utgiftsområde 21 Energi

Näringsutskottets betänkande 2010/11:NU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 december 2010

Beslut

Pengar till energi (NU3)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 2,9 miljarder kronor i anslag till energiområdet för 2011. Det största anslaget är energiforskning som får drygt 1,3 miljarder kronor. När det gäller Affärsverket svenska kraftnät godkände riksdagen regeringens förslag till investeringsplan för perioden 2011-2013 och till finansiella befogenheter för 2011.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-11-11
Justering: 2010-11-30
Betänkande publicerat: 2010-12-08
Trycklov: 2010-12-08
Reservationer 4
Betänkande 2010/11:NU3

Pengar till energi (NU3)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 2,9 miljarder kronor i anslag till energiområdet för 2011. Det största anslaget är energiforskning som får drygt 1,3 miljarder kronor. När det gäller Affärsverket svenska kraftnät föreslår utskottet att riksdagen godkänner regeringens förslag till investeringsplan för perioden 2011-2013 och till finansiella befogenheter för 2011.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-12-16
4

Beslut

Beslut: 2010-12-20
6 förslagspunkter, 4 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 20 december 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Energipolitikens allmänna inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:MJ240 yrkandena 10-12, 2010/11:N221, 2010/11:N270, 2010/11:N277, 2010/11:N299, 2010/11:N301, 2010/11:N352, 2010/11:N369 yrkandena 1, 7, 10 och 14, 2010/11:N381 yrkande 2, 2010/11:N389, 2010/11:N395, 2010/11:N401, 2010/11:N422 yrkandena 1-3 och 2010/11:N437 yrkande 1.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S099013
M98009
MP02500
FP22002
C20003
SD20000
V01801
KD17002
Totalt177142030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Energipolitikens mål om hälsa, miljö och klimat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:N261 yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S972013
M98009
MP02500
FP22002
C20003
SD20000
V01801
KD17002
Totalt27445030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Vita certifikat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2010/11:N369 yrkande 11 och 2010/11:N437 yrkande 2.

Reservation 3 (MP, V)
Reservation 4 (S)

4. Kraftledningsprojektet Sydvästlänken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:N302.

5. Svenska kraftnäts investeringsplan och finansiella befogenheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Svenska kraftnäts investeringsplan
Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Affärsverket svenska kraftnät för perioden 2011-2013.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 21 punkt 9.

b) Svenska kraftnäts finansiella befogenheter
Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2011 ge Affärsverket svenska kraftnät finansiella befogenheter i enlighet med vad som föreslås i propositionen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 21 punkt 10.

6. Anslag m.m. inom utgiftsområde 21 Energi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Bemyndigande för anslaget 1:2
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:2 Regionala och lokala insatser för energieffektivisering m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 140 000 000 kr under 2012.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 21 punkt 1.

b) Bemyndigande för anslaget 1:3
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:3 Insatser för uthållig energianvändning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 100 000 000 kr under 2012.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 21 punkt 2.

c) Bemyndigande för anslaget 1:4
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:4 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 140 000 000 kr under 2012.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 21 punkt 3.

d) Bemyndigande för anslaget 1:5
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:5 Energiforskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 4 278 000 000 kr under perioden 2012-2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 21 punkt 4.

e) Bemyndigande för anslaget 1:10
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:10 Energiteknik besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 45 000 000 kr under 2012.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 21 punkt 5.

f) Bemyndigande för anslaget 1:11
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:11 Elberedskap besluta om beställningar av tjänster, utrustning och anläggningar för beredskapsåtgärder som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 330 000 000 kr under perioden 2012-2016.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 21 punkt 6.

g) Bemyndigande för anslaget 1:12
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget 1:12 Energieffektiviseringsprogram besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 500 000 000 kr under perioden 2012-2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 21 punkt 8.

h) Avgiftsuttag för elberedskapsavgift
Riksdagen fastställer avgiftsuttaget för elberedskapsavgiften till högst 250 000 000 kr under 2011.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 21 punkt 7.

i) Anslag under utgiftsområde 21 Energi
Riksdagen anvisar för budgetåret 2011 anslagen under utgiftsområde 21 Energi enligt uppställning i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 21 punkt 11.

j) Motioner om anslagen m.m.
Riksdagen avslår motionerna 2010/11:N381 yrkande 1 och 2010/11:N407.