Utgiftsområde 21 Energi

Näringsutskottets betänkande 2012/13:NU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 december 2012

Beslut

Pengar till energi (NU3)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för utgiftsområdet Energi. Totalt anslås ca 2,8 miljarder kronor till utgiftsområdet. Pengar går bland annat till energiforskning, energieffektivisering och till olika satsningar på förnybar energi. Riksdagen godkände även Svenska kraftnäts investeringsplan för perioden 2013-2015.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

31 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-10-25
Justering: 2012-11-22
Betänkande publicerat: 2012-12-11
Trycklov: 2012-12-11
Reservationer 8
Betänkande 2012/13:NU3

Pengar till energi (NU3)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för utgiftsområdet Energi. Totalt anslås ca 2,8 miljarder kronor till utgiftsområdet. Pengar går bland annat till energiforskning, energieffektivisering och till olika satsningar på förnybar energi. Vidare föreslår utskottet att riksdagen ska godkänna Svenska kraftnäts investeringsplan för perioden 2013-2015.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-12-18
4

Beslut

Beslut: 2012-12-19
6 förslagspunkter, 3 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 december 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Energipolitikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:Fi303 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkandena 12 och 13,
2012/13:C231 av Jan Lindholm (MP) yrkandena 3 och 4,
2012/13:MJ424 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 1,
2012/13:N227 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) yrkande 3,
2012/13:N246 av Jasenko Omanovic och Eva Sonidsson (båda S),
2012/13:N294 av Kent Persson m.fl. (V) yrkandena 3 och 4,
2012/13:N300 av Kent Persson m.fl. (V) yrkandena 3 och 4,
2012/13:N310 av Jasenko Omanovic och Christina Karlsson (båda S),
2012/13:N332 av Lise Nordin m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2,
2012/13:N344 av Josef Fransson och Thoralf Alfsson (båda SD) yrkande 1,
2012/13:N351 av Krister Örnfjäder (S),
2012/13:N352 av Kurt Kvarnström och Peter Hultqvist (båda S),
2012/13:N366 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkandena 1, 4, 7, 8, 11 och 22,
2012/13:N387 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 1,
2012/13:N402 av Lise Nordin m.fl. (MP) yrkandena 1-3 och
2012/13:N406 av Lise Nordin (MP) yrkande 1.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (MP)
Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S011002
M106001
MP00250
FP23001
C22001
SD00200
V00181
KD19000
PP0000
-0000
Totalt170110636

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Uppdrag till Energimyndigheten om förnybar energi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:N366 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 2.

Reservation 5 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S011002
M106001
MP02500
FP23001
C22001
SD20000
V01801
KD19000
PP0000
-0000
Totalt19015306

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Kärnkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:N296 av Jenny Petersson m.fl. (M),
2012/13:N300 av Kent Persson m.fl. (V) yrkande 1,
2012/13:N338 av Jan Lindholm (MP) yrkande 2,
2012/13:N354 av Staffan Anger och Ulf Berg (båda M),
2012/13:N392 av Edward Riedl (M),
2012/13:N397 av Erik Almqvist (SD) och
2012/13:N399 av Lise Nordin m.fl. (MP) yrkandena 1-3.

Reservation 6 (MP, V)
Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (S)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S210892
M105002
MP02500
FP23001
C22001
SD00200
V01801
KD19000
PP0000
-0000
Totalt190431097

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Vissa stamnätsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:T327 av Annika Qarlsson och Åsa Torstensson (båda C) yrkandena 3 och 5 samt
2012/13:T412 av Anita Brodén (FP) yrkande 2.

5. Svenska kraftnäts investeringsplan och finansiella befogenheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Svenska kraftnäts investeringsplan
Riksdagen godkänner förslaget till investeringsplan för Affärsverket svenska kraftnät för perioden 2013-2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 21 punkt 11.

b) Svenska kraftnäts finansiella befogenheter
Riksdagen bemyndigar regeringen att för 2013 ge Affärsverket svenska kraftnät finansiella befogenheter i enlighet med vad som föreslås i propositionen.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 21 punkt 12.

6. Anslag m.m. inom utgiftsområde 21 Energi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Bemyndigande för anslaget 1:2
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:2 Regionala och lokala insatser för energieffektivisering, m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 50 000 000 kronor under 2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 21 punkt 1.

b) Bemyndigande för anslaget 1:3
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:3 Insatser för uthållig energianvändning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 130 000 000 kronor under 2014, 2015 och 2016.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 21 punkt 2.

c) Bemyndigande för anslaget 1:4
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:4 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 7 500 000 kronor under 2014 och 2015.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 21 punkt 3.

d) Bemyndigande för anslaget 1:5
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:5 Energiforskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 5 300 000 000 kronor under 2014-2017.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 21 punkt 4.

e) Bemyndigande för anslaget 1:7
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:7 Planeringsstöd för vindkraft, m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 5 000 000 kronor under 2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 21 punkt 5.

f) Bemyndigande för anslaget 1:9
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:9 Energiteknik besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 205 000 000 kronor under 2014, 2015 och 2016.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 21 punkt 6.

g) Bemyndigande för anslaget 1:10
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:10 Elberedskap besluta om beställningar av tjänster, utrustning och anläggningar för beredskapsåtgärder som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 300 000 000 kronor under 2014-2016.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 21 punkt 7.

h) Bemyndigande för anslaget 1:11
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:11 Energieffektiviseringsprogram besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 270 000 000 kronor under 2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 21 punkt 9.

i) Bemyndigande för anslaget 1:12
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2013 för anslaget 1:12 Avgifter till internationella organisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 20 000 000 kronor under 2014.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 21 punkt 10.

j) Avgiftsuttag för elberedskapsuppgift
Riksdagen fastställer avgiftsuttaget för elberedskapsavgiften till högst 255 000 000 kronor under 2013.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 21 punkt 8.

k) Anslag inom utgiftsområde 21 Energi
Riksdagen anvisar för budgetåret 2013 anslagen inom utgiftsområde 21 Energi enligt uppställningen i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 21 punkt 14.

l) Disposition av vissa avgifter inom naturgasområdet
Riksdagen bemyndigar regeringen att disponera de avgifter som tas ut med stöd av naturgaslagen (2005:403) eller lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning för tillsyn eller försörjningstrygghetsåtgärder.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 21 punkt 13.

m) Motioner om anslagen
Riksdagen avslår motionerna
2012/13:N231 av Pia Nilsson (S),
2012/13:N249 av Clas-Göran Carlsson och Tomas Eneroth (båda S),
2012/13:N332 av Lise Nordin m.fl. (MP) yrkande 3,
2012/13:N342 av Lars Isovaara m.fl. (SD),
2012/13:N345 av Josef Fransson (SD),
2012/13:N366 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 13,
2012/13:N383 av Jennie Nilsson m.fl. (S),
2012/13:N386 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V),
2012/13:N387 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 3 och
2012/13:N404 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 2.