Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Trafikutskottets betänkande 1998/99:TU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 december 1998

Beslut

Anslag till kommunikationer (TU1)

Riksdagen godkände regeringens budgetförslag för området kommunikationer på 25,5 miljarder kronor. Den största delen, 22,9 miljarder kronor, går till vägar och järnvägar och då främst infrastrukturåtgärder i form av investeringar och underhåll.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

42 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-11-10
Justering: 1998-11-26
Betänkande 1998/99:TU1

Budgetförslag för kommunikationer (TU1)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens budgetförslag för området kommunikationer på 25,5 miljarder kronor. Den största delen, 22,9 miljarder kronor, föreslås gå till vägar och järnvägar och då främst infrastrukturåtgärder i form av investeringar och underhåll.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-12-11
4

Beslut

Beslut: 1998-12-11

Protokoll med beslut