Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Trafikutskottets betänkande 2007/08:TU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 2007

Beslut

Pengar till vägar, järnvägar, IT och post (TU1)

Riksdagen sa ja till regeringens budgetförslag om transportpolitik, IT, elektronisk kommunikation och post för 2008. Totalt fördelas 35 760 miljoner kronor. Den största delen, 31 372 miljoner kronor, går till byggande och underhåll av vägar och järnvägar. I övrigt fördelas pengarna bland annat så här: 986 miljoner kronor går till Rikstrafiken för att finansiera statens upphandling av bland annat interregional persontrafik på järnväg, interregional busstrafik, viss flygtrafik i Norrlands inland och transportstöd för färjetrafiken till Gotland. 380 miljoner kronor går till kostnader för trängselskatten i Stockholm. 280 miljoner kronor ska bland annat finansiera upphandlingen av grundläggande betaltjänster på platser där behovet av tjänsterna inte tillgodoses av marknaden när Svensk Kassaservice har lagts ned. Anslaget till sjöräddning och fritidsbåtändamål utökas med 141 miljoner kronor till 211 miljoner. Det ska kompensera för ökade kostnader för främst användningen av helikopter i sjöräddningen. 145 miljoner kronor går till att trygga funktionshindrade personers behov av bland annat telekommunikationer och posttjänster. Ett nytt anslag på 75 miljoner kronor ska främja att IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet förläggs tillsammans med elnät eller annan infrastruktur i samband med att denna byggs ut eller rustas upp.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets beslut.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2007-10-18, 2007-10-30, 2007-11-13, 2007-11-15, 2007-11-20

Pengar till vägar, järnvägar, IT och post (TU1)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens budgetförslag om transportpolitik, IT, elektronisk kommunikation och post för 2008. Totalt fördelas 35 760 miljoner kronor. Den största delen, 31 372 miljoner kronor, går till byggande och underhåll av vägar och järnvägar. I övrigt fördelas pengarna bland annat så här:

  • 986 miljoner kronor går till Rikstrafiken för att finansiera statens upphandling av bland annat interregional persontrafik på järnväg, interregional busstrafik, viss flygtrafik i Norrlands inland och transportstöd för färjetrafiken till Gotland.
  • 380 miljoner kronor går till kostnader för trängselskatten i Stockholm.
  • 280 miljoner kronor ska bland annat finansiera upphandlingen av grundläggande betaltjänster på platser där behovet av tjänsterna inte tillgodoses av marknaden när Svensk Kassaservice har lagts ned.
  • Anslaget till sjöräddning och fritidsbåtändamål utökas med 141 miljoner kronor till 211 miljoner. Det ska kompensera för ökade kostnader för främst användningen av helikopter i sjöräddningen.
  • 145 miljoner kronor går till att trygga funktionshindrade personers behov av bland annat telekommunikationer och posttjänster.
  • Ett nytt anslag på 75 miljoner kronor ska främja att IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet förläggs tillsammans med elnät eller annan infrastruktur i samband med att denna byggs ut eller rustas upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.