Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Trafikutskottets betänkande 2009/10:TU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 december 2009

Beslut

Kommunikationer för 40 miljarder (TU1)

Under nästa år ska drygt 40 miljarder kronor satsas på kommunikationer, enligt budgetramen för 2010. Pengarna ska fördelas på två huvudområden: Transportpolitik, drygt 39,6 miljarder. IT, elektronisk kommunikation och post, 449 miljoner. Regeringen har dessutom föreslagit hur anslagen ska fördelas inom respektive område. Till exempel hur mycket pengar som ska gå till väghållning, 21 miljarder. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2009-11-03, 2009-11-17

Kommunikationer för 40 miljarder (TU1)

Under nästa år ska drygt 40 miljarder kronor satsas på kommunikationer, enligt budgetramen för 2010.

Pengarna ska fördelas på två huvudområden:

  • Transportpolitik, drygt 39,6 miljarder.
  • IT, elektronisk kommunikation och post, 449 miljoner.
Regeringen har dessutom föreslagit hur anslagen ska fördelas inom respektive område. Till exempel hur mycket pengar som ska gå till väghållning, 21 miljarder.

Trafikutskottet ställer sig bakom regeringens förslag och uppmanar riksdagen att göra detsamma.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.