Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Trafikutskottets betänkande 2014/15:TU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 december 2014

Beslut

Pengar till kommunikationer (TU1)

Riksdagen sa ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om fördelning av pengar i statsbudgeten till kommunikationer. Sammanlagt går 48,9 miljarder kronor till detta område. Mest pengar går till underhåll och utveckling av statens transportinfrastruktur.

Riksdagen uppmanade regeringen i ett tillkännagivande att återuppta byggandet av Förbifart Stockholm senast den 1 januari 2015 och att bygget ska genomföras inom den planerade tiden.

Dessutom uppmanade riksdagen regeringen i ett tillkännagivande att inte tillsätta en förhandlingsperson för avveckling av citynära flygplatser.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 4-20. Bifall till motion 2014/15:2317 yrkandena 9 och 18, delvis bifall till prositionen punkt 21 och motion 2014/15:2317 yrkande 1, avslag på motion 2014/15:2891. Delvis bifall till propositionen punkterna 1-3. Tillkännagivande om att byggandet av Förbifart Stockholm bör återupptas senast den 1 januari 2015 och genomföras enligt den tidsplan som ställts upp. Tillkännagivande om att någon förhandlingsman rörande frågan om att avveckla citynära flygplatser inte bör tillsättas. Bifall eller delvis bifall till berörda motioner. Avslag på motion 2014/15:1041.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Pengar till kommunikationer (TU1)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om fördelning av pengar i statsbudgeten till kommunikationer. Sammanlagt går 48,9 miljarder kronor till detta område. Mest pengar går till underhåll och utveckling av statens transportinfrastruktur.

Utskottet föreslår också att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att återuppta byggandet av Förbifart Stockholm senast den 1 januari 2015 och att bygget ska genomföras inom den planerade tiden.

Utskottet föreslår dessutom att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen till att inte tillsätta en förhandlingsperson för avveckling av citynära flygplatser.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.