Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Trafikutskottets betänkande 2020/21:TU1

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 10 december 2020

Nästa händelse: Justering 1 december 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-11-24
Justering: 2020-12-01
Trycklov: 2020-12-07
Betänkande 2020/21:TU1

Alla beredningar i utskottet

2020-11-24, 2020-11-17, 2020-10-22
3

Debatt

Bordläggning: 2020-12-09
Debatt i kammaren: 2020-12-10
4

Beslut

Beslut: 2020-12-10