Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2013/14:MJU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 2013

Beslut

Pengar till areella näringar, landsbygd och livsmedel (MJU2)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 15,3 miljarder kronor till areella näringar, landsbygd och livsmedel för 2014. Till areella näringar räknas exempelvis skogsbruk, jordbruk och fiske. De största anslagen går till gårdsstöd, åtgärder för landsbygdens miljö och struktur och Sveriges lantbruksuniversitet.

Miljö- och jordbruksutskottet har gjort en uppföljning av regeringens resultatredovisning i budgetpropositionen för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel. Syftet har varit att ta fram ett beslutsunderlag inför behandlingen av budgetpropositionen och att ge utskottet ett underlag för den fortsatta dialogen med regeringen om utvecklingen av den ekonomiska styrningen. Riksdagen godkände utskottets uppföljning.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

62 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2013-11-14
Justering: 2013-11-28
Betänkande publicerat: 2013-12-04
Trycklov: 2013-12-04
Reservationer 8
Betänkande 2013/14:MJU2

Alla beredningar i utskottet

2013-11-14, 2013-11-12

Pengar till areella näringar, landsbygd och livsmedel (MJU2)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 15,3 miljarder kronor till areella näringar, landsbygd och livsmedel för 2014. Till areella näringar räknas exempelvis skogsbruk, jordbruk och fiske. De största anslagen går till gårdsstöd, åtgärder för landsbygdens miljö och struktur och Sveriges lantbruksuniversitet.

Utskottet har gjort en uppföljning av regeringens resultatredovisning i budgetpropositionen för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel. Syftet har varit att ta fram ett beslutsunderlag inför behandlingen av budgetpropositionen och att ge utskottet ett underlag för den fortsatta dialogen med regeringen om utvecklingen av den ekonomiska styrningen. Utskottet föreslår att riksdagen godkänner uppföljningen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-12-12
4

Beslut

Beslut: 2013-12-17
8 förslagspunkter, 5 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 17 december 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Uppföljning av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad miljö- och jordbruksutskottet har anfört om utskottets uppföljning av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

2. Anslag inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Bemyndiganden
Riksdagen
1. bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:2 Insatser för skogsbruket besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 20 000 000 kronor 2015, 21 000  000 kronor 2016 och 29 000 000 kronor 2017-2018,
2. bemyndigar regeringen att för 2014 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 5 000 000 kronor för Viltvårdsfonden,
3. bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 48 000 000 kronor 2015 och 32 000 000 kronor 2016,
4. bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 11 332 162 000 kronor 2015-2022,
5. bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 9 966 141 000 kronor 2015-2022,
6. bemyndigar regeringen att under 2014 för anslaget 1:25 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 500 000 000 kronor 2015-2019.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 23 punkterna 1-6.

b) Anslag
Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt utskottets förslag i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 23 punkt 7.

c) Motioner om anslag
Riksdagen avslår motionerna
2012/13:MJ445 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkandena 9 och 12,
2012/13:MJ474 av Cecilia Widegren (M) yrkande 10,
2013/14:Kr218 av Cecilia Widegren (M) yrkande 10,
2013/14:T517 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 53,
2013/14:T526 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 44,
2013/14:MJ226 av Sten Bergheden (M) yrkandena 1 och 2,
2013/14:MJ235 av Irene Oskarsson (KD),
2013/14:MJ258 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkandena 2-4,
2013/14:MJ274 av Gustav Nilsson (M),
2013/14:MJ300 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 1,
2013/14:MJ301 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 18,
2013/14:MJ302 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 1,
2013/14:MJ309 av Ingela Nylund Watz och Ann-Kristine Johansson (båda S),
2013/14:MJ320 av Christer Akej (M),
2013/14:MJ324 av Betty Malmberg (M) yrkande 2,
2013/14:MJ364 av Mikael Jansson (SD),
2013/14:MJ366 av Josef Fransson (SD),
2013/14:MJ370 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 2,
2013/14:MJ372 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 1,
2013/14:MJ374 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 1, 7 och 8,
2013/14:MJ375 av Anita Brodén m.fl. (FP) yrkandena 1 och 2,
2013/14:MJ379 av Mats Pertoft och Kew Nordqvist (båda MP),
2013/14:MJ408 av Marie Nordén och Gunnar Sandberg (båda S),
2013/14:MJ420 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V),
2013/14:MJ425 av Mikael Oscarsson (KD),
2013/14:MJ465 av Josef Fransson m.fl. (SD),
2013/14:MJ466 av Gunnar Andrén (FP),
2013/14:MJ467 av Johnny Skalin (SD),
2013/14:MJ483 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkandena 1-5 och 7,
2013/14:MJ490 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkandena 2 och 30,
2013/14:MJ492 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 57,
2013/14:MJ518 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkandena 2 och 3,
2013/14:MJ521 av Kew Nordqvist m.fl. (MP),
2013/14:N238 av Kew Nordqvist m.fl. (MP) yrkande 8,
2013/14:N323 av Josef Fransson (SD) yrkande 3,
2013/14:N425 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 32 och
2013/14:N426 av Jennie Nilsson m.fl. (S) yrkande 4.

3. Skogsstyrelsens framtida roll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ492 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 56.

Reservation 1 (S)

4. Konkurrenskraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:U316 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 33,
2013/14:T526 av Stina Bergström m.fl. (MP) yrkande 42,
2013/14:MJ232 av Sten Bergheden (M) yrkande 1,
2013/14:MJ243 av Christer Engelhardt (S),
2013/14:MJ245 av Christer Engelhardt (S),
2013/14:MJ296 av Christer Winbäck (FP) yrkande 1,
2013/14:MJ322 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) yrkandena 1 och 2,
2013/14:MJ326 av Betty Malmberg (M),
2013/14:MJ344 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (S),
2013/14:MJ351 av Ulrika Carlsson i Skövde (C) yrkande 1,
2013/14:MJ356 av Mats Pertoft och Esabelle Dingizian (båda MP),
2013/14:MJ437 av Lennart Axelsson m.fl. (S),
2013/14:MJ490 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 1,
2013/14:MJ505 av Kew Nordqvist m.fl. (MP) yrkande 1 och
2013/14:N360 av Kent Persson m.fl. (V) yrkande 10.

Reservation 2 (S)
Reservation 3 (MP)
Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S001048
M100007
MP02500
FP23001
C22001
SD18002
V00181
KD19000
Totalt1822512220

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Regelförenkling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ232 av Sten Bergheden (M) yrkandena 2 och 3,
2013/14:MJ249 av Gustaf Hoffstedt (M),
2013/14:MJ296 av Christer Winbäck (FP) yrkande 2,
2013/14:MJ351 av Ulrika Carlsson i Skövde (C) yrkande 2,
2013/14:MJ454 av Emil Källström (C) och
2013/14:MJ460 av Edward Riedl (M).

6. Ekologisk produktion m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ302 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 2,
2013/14:MJ324 av Betty Malmberg (M) yrkande 1,
2013/14:MJ329 av Kew Nordqvist m.fl. (MP),
2013/14:MJ345 av Sven-Erik Bucht (S) och
2013/14:MJ490 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 18.

Reservation 5 (S)
Reservation 6 (MP)
Reservation 7 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010408
M99008
MP00250
FP23001
C22001
SD18002
V00181
KD19000
Totalt1811044321

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Myggbekämpning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:MJ373 av Staffan Anger (M),
2013/14:MJ418 av Mikael Oscarsson (KD),
2013/14:MJ432 av Lars Beckman och Ulf Berg (båda M),
2013/14:MJ445 av Per Bill och Lars Beckman (båda M),
2013/14:MJ478 av Markus Wiechel (SD) och
2013/14:MJ497 av Elin Lundgren m.fl. (S).

Reservation 8 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S103108
M100007
MP25000
FP23001
C22001
SD01802
V18001
KD19000
Totalt31019020

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. SLU:s utbildningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:MJ282 av Monica Green m.fl. (S).