Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljö- och jordbruksutskottets bet 2020/21:MJU2

Planerat beslutsdatum: 10 december 2020

Nästa händelse: Beredning 5 november 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-11-24
Justering: 2020-12-03
Trycklov: 2020-12-07
bet 2020/21:MJU2

Alla beredningar i utskottet

2020-11-24, 2020-11-05
3

Debatt

Bordläggning: 2020-12-09
Debatt i kammaren: 2020-12-10
4

Beslut

Beslut: 2020-12-10