Utgiftsområde 24 Näringsliv

Näringsutskottets betänkande 2003/04:NU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 december 2003

Beslut

Anslag inom näringslivsområdet (NU1)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om 3,5 miljarder kronor i anslag på näringslivsområdet för 2004. De största anslagen går till forskning och utveckling (1 111 miljoner kronor), rymdverksamhet (542 miljoner kronor), näringslivsutveckling (250 miljoner kronor) och exportfrämjande verksamhet (224 miljoner kronor). Regeringen har rapporterat till riksdagen om sitt regelförenklingsarbete och sin handlingsplan för att minska den administrativa bördan för företag. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra något mer.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelse 2003/04:8 läggs till handlingarna. Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Anslag inom näringslivsområdet (NU1)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om 3,5 miljarder kronor i anslag på näringslivsområdet för 2004. De största anslagen går till forskning och utveckling (1 111 miljoner kronor), rymdverksamhet (542 miljoner kronor), näringslivsutveckling (250 miljoner kronor) och exportfrämjande verksamhet (224 miljoner kronor). Regeringen har rapporterat till riksdagen om sitt regelförenklingsarbete och sin handlingsplan för att minska den administrativa bördan för företag. Näringsutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att göra något mer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.