Utgiftsområde 24 Näringsliv

Näringsutskottets betänkande 2004/05:NU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2004

Beslut

Stöd för regeringens förslag inom området näringsliv (NU1)

Riksdagen säger ja till regeringens förslag inom utgiftsområdet Näringsliv. Förslagen från regeringen rör ett stort antal ämnen. Regeringen får vidta de åtgärder som behövs för att bilda ett holdingsbolag som ska stödja företag och personer som sysslar med uppfinningar. Riksdagen godkänner att regeringen får rätt att fatta beslut i frågor om låneramar till järnvägsrelaterade bolag. Regeringen föreslås också få rätt att avyttra hela eller delar av aktieinnehavet eller att köpa ytterligare aktier i det börsregistrerade företaget OMHEX AB, som bland annat driver värdepappersmarknader i Stockholm, Helsingfors, Tallinn, Riga och Vilnius. Det statliga bolaget Sveaskog AB får nya riktlinjer som innebär att bolaget ska kunna driva mer verksamhet inom områdena naturturism, rekreation och upplevelser.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

35 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-11-09
Justering: 2004-11-25
Betänkande publicerat: 2004-12-03
Trycklov: 2004-12-01
Reservationer 11
Betänkande 2004/05:NU1

Stöd för regeringens förslag inom området näringsliv (NU1)

Näringsutskottet säger ja till regeringens förslag inom utgiftsområdet Näringsliv. Förslagen från regeringen rör ett stort antal ämnen. Regeringen får vidta de åtgärder som behövs för att bilda ett holdingsbolag som ska stödja företag och personer som sysslar med uppfinningar. Utskottet förslår också att riksdagen ska godkänna att regeringen får rätt att fatta beslut i frågor om låneramar till järnvägsrelaterade bolag. Regeringen föreslås också få rätt att avyttra hela eller delar av aktieinnehavet eller att köpa ytterligare aktier i det börsregistrerade företaget OMHEX AB, som bland annat driver värdepappersmarknader i Stockholm, Helsingfors, Tallinn, Riga och Vilnius. Det statliga bolaget Sveaskog AB får nya riktlinjer som innebär att bolaget ska kunna driva mer verksamhet inom områdena naturturism, rekreation och upplevelser.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-12-09
4

Beslut

Beslut: 2004-12-15
11 förslagspunkter, 9 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Näringspolitikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sf365 yrkande 14, 2004/05:N210, 2004/05:N241 yrkande 8, 2004/05:N242 yrkande 6, 2004/05:N260, 2004/05:N284 yrkande 1, 2004/05:N393 yrkandena 1-3 och 31 i denna del, 2004/05:N398 yrkandena 2 och 5, 2004/05:N400 yrkande 1 och 2004/05:N401 yrkande 4.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1340010
m05104
c02002
fp04008
kd02805
v25004
mp15002
-0000
Totalt175139035

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Innovationsfrämjande åtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 24 punkterna 2 och 3 samt avslår motionerna 2004/05:L214 yrkande 3, 2004/05:L251 yrkande 3, 2004/05:L372 yrkande 3, 2004/05:N247, 2004/05:N254 yrkande 5, 2004/05:N373 yrkande 7, 2004/05:N392 yrkande 1, 2004/05:N393 yrkande 12, 2004/05:N408 yrkandena 2 och 4, 2004/05:N432 och 2004/05:N436.

Reservation 2 (m, c, fp)
Reservation 3 (kd)

3. Riskkapitalfonder för miljöinvesteringar i näringslivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ507 yrkande 8.

Reservation 4 (m, fp, kd)
Reservation 5 (c)

4. Låneramar till järnvägsrelaterade bolag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 24 punkt 4 och avslår motion 2004/05:N373 yrkandena 1 och 2.

Reservation 6 (m, c, fp, kd)

5. 5.Statens aktier i OMHEX AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 24 punkt 5 och avslår motion 2004/05:N373 yrkandena 3 och 4.

Reservation 7 (m, c, fp, kd)

6. Ändrade riktlinjer för Sveaskog AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 24 punkt 6 och avslår motionerna 2004/05:MJ439 yrkande 1, 2004/05:MJ508 yrkande 29, 2004/05:N256 yrkande 21, 2004/05:N340, 2004/05:N373 yrkande 5 och 2004/05:N443.

Reservation 8 (m, fp)
Reservation 9 (c, kd)

7. Centrum för enklare handel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 24 punkt 9.

Reservation 10 (m)

8. Medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 24 punkt 1.

9. Anslag m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 24 punkterna 7 och 10-14 samt avslår motionerna 2004/05:L291 yrkande 6, 2004/05:N202, 2004/05:N367, 2004/05:N373 yrkande 8, 2004/05:N383, 2004/05:N387, 2004/05:N393 yrkande 31 i denna del och 2004/05:N413 yrkande 15.

10. Förbättrad kapitalstruktur i statligt ägda företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 24 punkt 8 och avslår motionerna 2004/05:Fi232 yrkande 15, 2004/05:N373 yrkande 6 och 2004/05:N393 yrkande 32.

Reservation 11 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1330011
m05104
c02002
fp03909
kd02904
v25004
mp15002
-0000
Totalt174139036

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Bolagsverkets publiceringskrav

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr368 yrkande 36 och 2004/05:N362.