Utgiftsområde 24 Näringsliv

Näringsutskottets betänkande 2020/21:NU1

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 15 december 2020

Nästa händelse: Justering 10 december 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

5 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-11-10
Justering: 2020-12-10
Trycklov: 2020-12-10
Betänkande 2020/21:NU1
3

Debatt

Bordläggning: 2020-12-14
Debatt i kammaren: 2020-12-15
4

Beslut

Beslut: 2020-12-15