Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Finansutskottets bet 2008/09:FiU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 december 2008

Beslut

Pengar till allmänna bidrag till kommuner (FiU3)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 67 miljarder kronor i anslag till allmänna bidrag till kommuner för 2009. Anslagen omfattar statens bidrag till kommuner och landsting samt bidrag och avgifter i det kommunala utjämningssystemet. Utjämningssystemet syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan kommuner respektive landsting. I anslagen ingår också bidrag för utjämning av kostnader enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-11-25
Justering: 2008-12-02
Betänkande publicerat: 2008-12-12
Trycklov: 2008-12-12
Reservationer 3
bet 2008/09:FiU3

Pengar till allmänna bidrag till kommuner (FiU3)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 67 miljarder kronor i anslag till allmänna bidrag till kommuner för 2009. Anslagen omfattar statens bidrag till kommuner och landsting samt bidrag och avgifter i det kommunala utjämningssystemet. Utjämningssystemet syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan kommuner respektive landsting. I anslagen ingår också bidrag för utjämning av kostnader enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-12-19
4

Beslut

Beslut: 2008-12-19
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 december 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål för utgiftsområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner det mål för utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommuner som regeringen föreslår samt att nuvarande mål för politikområdet Allmänna bidrag till kommuner upphör att gälla.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 25 punkt 1.

2. Anslag för 2009 inom utgiftsområde 25

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar anslagen för 2009 under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt utskottets förslag i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 25 punkt 2 och avslår motionerna
2008/09:Fi285 av Peter Pedersen m.fl. (v) yrkandena 3 och 4,
2008/09:Fi291 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkandena 7 och 12,
2008/09:Fi294 av Thomas Östros m.fl. (s),
2008/09:Fi295 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 1,
2008/09:Fi298 av Mikaela Valtersson m.fl. (mp) yrkande 2 och
2008/09:Fi302 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 29.

3. Redogörelser för kommunernas ekonomi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 95 och
2008/09:Fi276 av Håkan Juholt (s).

Reservation 1 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0105025
m860011
c23006
fp20008
kd18006
v02002
mp13015
Totalt160125163

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Jämställda löner i kommunsektorn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Fi295 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 2.

Reservation 2 (v)
Reservation 3 (s)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0105025
m860011
c23006
fp19009
kd18006
v00202
mp13105
Totalt1591062064

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s952726
m860011
c23006
fp19009
kd18006
v01903
mp14005
Totalt25521766

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag