Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Finansutskottets bet 2011/12:FiU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 december 2011

Beslut

Pengar till allmänna bidrag till kommuner (FiU3)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 85 miljarder kronor i allmänna bidrag till kommuner för 2012. Det största anslaget är på 82 miljarder kronor och går till kommunalekonomisk utjämning. Utjämningssystemet ska skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan olika kommuner och landsting.

De andra två anslagen innehåller bidrag för utjämning av kostnader enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och bidrag till organisationer inom det kommunalekonomiska området. Kostnaderna för dessa två anslag uppgår till 3 miljarder kronor.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propostitionen och avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-11-29
Justering: 2011-12-08
Betänkande publicerat: 2011-12-13
Trycklov: 2011-12-12
Reservationer 3
bet 2011/12:FiU3

Pengar till allmänna bidrag till kommuner (FiU3)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 85 miljarder kronor i allmänna bidrag till kommuner för 2012. Det största anslaget är på 82 miljarder kronor och går till kommunalekonomisk utjämning. Utjämningssystemet ska skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan olika kommuner och landsting. 

De andra två anslagen innehåller bidrag för utjämning av kostnader enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och bidrag till organisationer inom det kommunalekonomiska området. Kostnaderna för dessa två anslag uppgår till 3 miljarder kronor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-12-20
4

Beslut

Beslut: 2011-12-20
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 20 december 2011

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagen för 2012 inom utgiftsområde 25

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar anslag för 2012 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 25 punkt 1 och avslår motionerna
2011/12:Fi209 av Åsa Lindestam (S),
2011/12:Fi295 av Per Bolund m.fl. (MP) yrkande 2,
2011/12:Fi296 av Lars Ohly m.fl. (V),
2011/12:Fi306 av Johnny Skalin m.fl. (SD),
2011/12:Fi310 av Tommy Waidelich m.fl. (S),
2011/12:So569 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkande 11 och
2011/12:Kr307 av Bengt Berg m.fl. (V) yrkande 5.

2. Utjämningssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Fi213, 2011/12:Fi250, 2011/12:Fi282 och 2011/12:N342 yrkande 3.

3. Balanskravet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Fi203.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S103009
M103004
MP23002
FP23100
C20003
SD19000
V01801
KD17002
-0001
Totalt30819022

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Privata aktörer i skattefinansierad verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Fi236, 2011/12:Fi237, 2011/12:Fi279 yrkande 1, 2011/12:Fi294 och 2011/12:So521 yrkandena 17 och 20.

Reservation 2 (S)
Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S010408
M103004
MP23002
FP24000
C20003
SD00190
V00181
KD17002
-0001
Totalt1871043721

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Personalförsörjning i sjukvården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2011/12:Fi216.