Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Finansutskottets betänkande 2013/14:FiU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 november 2013

Beslut

Pengar till allmänna bidrag till kommuner (FiU3)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om cirka 93,6 miljarder kronor till kommuner för 2014. Den största summan pengar går till kommunalekonomisk utjämning och är på drygt 90 miljarder kronor. Utjämningssystemet ska skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan olika kommuner och landsting.

De andra anslagen innehåller bidrag för utjämning av kostnader enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och bidrag till organisationer inom det kommunalekonomiska området.

Riksdagen sa också ja till regeringens förslag på ändringar i det kommunala utjämningssystemet. Inkomstutjämningsavgiften ska sänkas för de kommuner som betalar sådan. De kommuner och landsting som förlorar på detta ska få en kompensation som motsvarar intäktsminskningen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

25 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-11-05
Justering: 2013-11-19
Betänkande publicerat: 2013-11-20
Trycklov: 2013-11-20
Reservationer 1
Betänkande 2013/14:FiU3

Pengar till allmänna bidrag till kommuner (FiU3)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om cirka 93,6 miljarder kronor till kommuner för 2014. Den största summan pengar går till kommunalekonomisk utjämning och är på drygt 90 miljarder kronor. Utjämningssystemet ska skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan olika kommuner och landsting.

De andra anslagen innehåller bidrag för utjämning av kostnader enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och bidrag till organisationer inom det kommunalekonomiska området.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag på ändringar i det kommunala utjämningssystemet. Inkomstutjämningsavgiften ska sänkas för de kommuner som betalar sådan. De kommuner och landsting som förlorar på detta ska få en kompensation som motsvarar intäktsminskningen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-11-27
4

Beslut

Beslut: 2013-11-27
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 27 november 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagen för 2014 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a) Anslag
Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 25 enligt utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 25 punkt 2 och avslår motionerna
2013/14:Fi249 av Phia Andersson och Ann-Christin Ahlberg (båda S),
2013/14:Fi257 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 1,
2013/14:Fi259 av Per Bolund m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2,
2013/14:Fi277 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD),
2013/14:Fi283 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) yrkande 1,
2013/14:Fi284 av Per Bolund m.fl. (MP),
2013/14:Fi294 av Johan Andersson m.fl. (S),
2013/14:Fi295 av Annelie Karlsson m.fl. (S),
2013/14:Fi310 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) yrkande 2,
2013/14:Fi320 av Pia Nilsson m.fl. (S),
2013/14:Fi321 av Lars Eriksson m.fl. (S),
2013/14:Fi322 av Lena Sommestad m.fl. (S),
2013/14:C419 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 16,
2013/14:Sf231 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkande 7,
2013/14:Sf264 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 10,
2013/14:Sf266 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) yrkande 5,
2013/14:So400 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 24,
2013/14:So456 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 19,
2013/14:So594 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 6,
2013/14:So616 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 34,
2013/14:Ub360 av Hannah Bergstedt (S) yrkande 1,
2013/14:Ub502 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkande 7,
2013/14:Ub569 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) yrkandena 8 och 9 samt
2013/14:A398 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) yrkandena 10 och 11.

b) Lagförslag
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:1 utgiftsområde 25 punkt 1 och avslår motionerna
2013/14:Fi257 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2,
2013/14:Fi308 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 23 och
2013/14:Fi310 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) yrkande 1.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0101011
M99008
MP02302
FP23001
C19004
SD00155
V01603
KD16003
Totalt1571401537

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag