Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Finansutskottets betänkande 2016/17:FiU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2016

Beslut

Pengar till kommunerna (FiU3)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om fördelning av pengar till utgiftsområdet allmänna bidrag för kommunerna för 2017. Det innebär att det sammanlagt går cirka 105,6 miljarder kronor till det här området. Av detta går cirka 94,7 miljarder kronor till kommunalekonomisk utjämning, 7 miljarder kronor går till stöd med anledning av flyktingsituationen och cirka 3,9 miljarder går till utjämningsbidrag för LSS-kostnader.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att öppenvården från den 1 januari 2017 ska bli gratis för personer som är 85 år eller äldre. Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om att undan för undan öka åldersgränsen för gratis tandvård för barn och unga vuxna. I dag är tandvård gratis för unga till och med det år de fyller 19. Beslutet innebär att gränsen höjs till 21 år från och med 2017. Från 2018 höjs gränsen till 22 år och från 2019 till 23 år.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-11-29
Justering: 2016-12-08
Trycklov: 2016-12-09
Reservationer 1
Betänkande 2016/17:FiU3

Pengar till kommunerna (FiU3)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om fördelning av pengar till utgiftsområdet allmänna bidrag för kommunerna för 2017. Det innebär att det sammanlagt går cirka 105,6 miljarder kronor till det här området. Av detta går cirka 94,7 miljarder kronor till kommunalekonomisk utjämning, 7 miljarder kronor går till stöd med anledning av flyktingsituationen och cirka 3,9 miljarder går till utjämningsbidrag för LSS-kostnader.

Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att öppenvården från den 1 januari 2017 ska bli gratis för personer som är 85 år eller äldre. Utskottet vill också att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att undan för undan öka åldersgränsen för gratis tandvård för barn och unga vuxna. I dag är tandvård gratis för unga till och med det år de fyller 19. Förslaget innebär att gränsen höjs till 21 år från och med 2017. Från 2018 höjs gränsen till 22 år och från 2019 till 23 år.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-12-13
Debatt i kammaren: 2016-12-14
4

Beslut

Beslut: 2016-12-15
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 15 december 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 25

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 25 i enlighet med utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 25 punkt 6 och avslår motionerna

2016/17:2227 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3,

2016/17:2231 av Oscar Sjöstedt och Dennis Dioukarev (båda SD),

2016/17:2506 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 18,

2016/17:2511 av Sven-Olof Sällström och Magnus Persson (båda SD) yrkande 2,

2016/17:3046 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 4 och 10-13,

2016/17:3064 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 1,

2016/17:3070 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 5,

2016/17:3322 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 1,

2016/17:3352 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) yrkande 1,

2016/17:3372 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 36,

2016/17:3389 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 27, 32, 35 och 36,

2016/17:3434 av Emil Källström m.fl. (C) yrkande 1 och

2016/17:3443 av Mats Persson m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 106 0 0 7
M 1 0 77 6
SD 0 42 0 6
MP 25 0 0 0
C 0 0 21 1
V 19 0 0 2
L 1 0 14 4
KD 0 0 16 0
- 0 0 0 1
Totalt 152 42 128 27


2. Avgiftsfri öppenvård för personer som är 85 år eller äldre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och socialtjänstlagen (2001:453).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 25 punkterna 1 och 5 samt avslår motionerna

2016/17:3352 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) yrkandena 2 och 6,

2016/17:3434 av Emil Källström m.fl. (C) yrkandena 2 och 6 samt

2016/17:3443 av Mats Persson m.fl. (L) yrkandena 2 och 6.

3. Avgiftsfri tandvård för barn och unga vuxna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag i bilaga 4 till
1. lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125),
2. lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125),
3. lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:1 utgiftsområde 25 punkterna 2-4 och avslår motionerna

2016/17:3322 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 2-4,

2016/17:3352 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) yrkandena 3-5,

2016/17:3434 av Emil Källström m.fl. (C) yrkandena 3-5 och

2016/17:3443 av Mats Persson m.fl. (L) yrkandena 3-5.