Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Finansutskottets bet 2011/12:FiU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 december 2011

Beslut

Pengar till statsskuldsräntor (FiU4)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om knappt 22 miljarder kronor till statsskuldsräntor med mera för 2012. När det gäller fördelningen till Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning förutsätter riksdagen att regeringen lämnar tydligare motiv till den föreslagna anslagsnivån i budgetpropositionen kommande år.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2011-11-24
Justering: 2011-12-06
Betänkande publicerat: 2011-12-12
Trycklov: 2011-12-12
bet 2011/12:FiU4

Pengar till statsskuldsräntor (FiU4)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om knappt 22 miljarder kronor till statsskuldsräntor med mera för 2012. När det gäller fördelningen till Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning förutsätter utskottet att regeringen lämnar tydligare motiv till den föreslagna anslagsnivån i budgetpropositionen kommande år. 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2011-12-20
4

Beslut

Beslut: 2011-12-20
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagen inom utgiftsområde 26 för 2012

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för 2012 anslagen under utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. enligt specifikationen i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:1 utgiftsområde 26 punkt 1.