Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Finansutskottets bet 2012/13:FiU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 december 2012

Beslut

Pengar till statsskuldsräntor (FiU4)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 22 miljarder kronor till statsskuldsräntor för 2013.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-11-27
Justering: 2012-12-06
Betänkande publicerat: 2012-12-10
Trycklov: 2012-12-10
bet 2012/13:FiU4

Pengar till statsskuldsräntor (FiU4)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 22 miljarder kronor till statsskuldsräntor för 2013.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-12-19
4

Beslut

Beslut: 2012-12-19
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslagen för 2013 inom utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för 2013 anslagen inom utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. enligt specifikationen i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 26 punkt 1.