Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Finansutskottets betänkande 2009/10:FiU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 2009

Beslut

Pengar till Sveriges EU-avgift (FiU5)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 29,7 miljarder kronor i anslag till Sveriges EU- avgift för 2010.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Pengar till Sveriges EU-avgift (FiU5)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 29,7 miljarder kronor i anslag till Sveriges EU- avgift för 2010.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.