Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Finansutskottets betänkande 2010/11:FiU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 december 2010

Beslut

Pengar till Sveriges EU-avgift (FiU5)

Riksdagen sa till regeringens förslag i budgetpropositionen om knappt 30,6 miljarder kronor till Sveriges EU-avgift för 2011.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-11-30
Justering: 2010-12-09
Betänkande publicerat: 2010-12-13
Trycklov: 2010-12-10
Reservationer 1
Betänkande 2010/11:FiU5

Pengar till Sveriges EU-avgift (FiU5)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om knappt 30,6 miljarder kronor till Sveriges EU-avgift för 2011. Finansutskottet framhåller att restriktivitet ska prägla budgetpolitiken i EU och att EU-budgeten bör reformeras och moderniseras.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-12-21
4

Beslut

Beslut: 2010-12-21
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 21 december 2010

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag för 2011 inom utgiftsområde 27

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar anslag för 2011 inom utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen i enlighet med bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 27 punkt 2.

2. Åtaganden som följer av EU-budgeten för 2011

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bemyndigar regeringen att ikläda staten de åtaganden som följer av EU-budgeten för 2011 avseende åtagandebemyndiganden.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:1 utgiftsområde 27 punkt 1.

3. Klimatsäkring av EU-budgeten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2010/11:Fi218.

Reservation 1 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1010011
M99008
MP02302
FP21003
C21002
SD20000
V15103
KD18001
Totalt29524030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag